Jesteś tutaj

analityka V rok

Diagnostyka laboratoryjna

V rok, semestr zimowy 2017/2018

 Osoba odpowiedzialna: dr Hanna Zborowska

Wykłady odbywają się we środy, w godzinach 13:45 – 16:00, w Sali A Wydziału Farmacji, ul. Banacha 1, w dniach od  04 10 do  13 12 2017 roku

Tematy wykładów:

 1. Rola badań w: rozpoznaniu, monitorowaniu leczenia, ocenie stopnia wyleczenia,  profilaktyce, stratyfikacji ryzyka. Pojęcie medycyny laboratoryjnej opartej na faktach. Badania w trybie pilnym. Badania przesiewowe.– dr hab. Dagna Bobilewicz /04 10 2017 r./
 2. Sposoby wyrażania i interpretacji wyników badań laboratoryjnych. Różne pojęcia „normy”. Pojęcie profili i algorytmów. Akceptacja i autoryzacja.  –dr hab. Dagna Bobilewicz /11 10 2017 r./
 3. Działanie metaboliczne hormonów. Problem nadwagi i otyłości – dr Marta Faryna /18 10 2017 r.
 4. Aspekty teoretyczne oceny równowagi kwasowo zasadowej – dr Marzena Iwanowska. Badania laboratoryjne w porfirii – mgr Małgorzata Brzozowska /25 10 2017 r./
 5. Rola badań laboratoryjnych w chorobach autoimmunizacyjnych –  mgr Paweł Kozłowski /08 11 2017 r./
 6. Cel i metody oceny jakości analitycznej. Kontrola wewnątrz laboratoryjna. Badania biegłości– dr Hanna Zborowska /15 11 2017 r./
 7. Ocena stanu gospodarki wodno-elektrolitowej – dr Marzena Iwanowska / 22 11 2017 r./ 
 8. Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce i monitorowaniu cukrzycy i ocenie jej powikłań– dr Marta Faryna /29 11  2017 r./
 9. Podstawowe testy serologiczne w diagnostyce chorób zakaźnych– dr Marzena Iwanowska /06 12 2017 r./
 10. Wpływ zmienności biologicznej na interpretację wyników badań laboratoryjnych. Odrębności diagnostyki laboratoryjnej w zależności od wieku i płci – dr Hanna Zborowska  /13 12 2017 r./

Ćwiczenia odbywają  się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM na terenie Laboratorium Centralnego SP CSK blok C, niski parter, Warszawa ul Banacha 1a.

Tematy ćwiczeń:

 1. Hiperbilirubinemia aspekty kliniczne i analityczne. Wpływ wysokich stężeń bilirubiny na jakość wyników innych parametrów laboratoryjnych. Diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby z uwzględnieniem etiologii – dr hab. Dagna Bobilewicz
 2. Rola laboratorium w diagnostyce bólu w klatce piersiowej i bólów brzucha:
  1. markery sercowe (troponina, CKMB, nowe markery, BNP, CRP)
  2. czynniki ryzyka choroby wieńcowej
  3. typowy obraz laboratoryjny ostrego brzucha (leukocytoza, CRP, objawy odwodnienia, amylaza)
  4. badania różnicujące z bólem w klatce piersiowej – dr hab. Dagna Bobilewicz
 3. Choroba nowotworowa:
  1. markery nowotworowe i ich wartość diagnostyczna
  2. ocena zespołu wyniszczenia nowotworowego
  3. obraz niewydolności wielonarządowej
  4. niedokrwistość towarzysząca chorobom nowotworowym – dr Hanna Zborowska
 4. Rola oznaczeń białek w różnym materiale biologicznym. Hipo-  i hiperproteinemia, proteinuria – dr hab. Dagna Bobilewicz
 5. Problemy diagnostyczne w endokrynologii z uwzględnieniem chorób przysadki i tarczycy – dr Marta Faryna
 6. Problemy diagnostyczne w endokrynologii z uwzględnieniem chorób nadnerczy i gonad – dr Marta Faryna
 7. Rola badań laboratoryjnych w chorobach nerek o różnej etiologii. Metody określania przesączania kłębuszkowego – dr hab. Dagna Bobilewicz Ocena laboratoryjna metabolizmu kostnego z uwzględnieniem roli wapnia i fosforu– dr Marzena Iwanowska
 8. Techniki elektroforetyczne (w tym elektroforeza kapilarna, immunofiksacja) i ich zastosowanie w laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki gammapatii – mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska
 9. Badania układu krzepnięcia i fibrynolizy w diagnostyce zaburzeń i monitorowaniu leczenia   przeciwzakrzepowego – mgr Elżbieta Przybyszewska- Kazulak
 10. Walidacja metody. Praktyczna ocena precyzji i liniowości. Walidacja wyniku badania – dr Hanna Zborowska
 11. Badania zdecentralizowane na wybranych przykładach. Materiał do oznaczeń glukozy.  Badania laboratoryjne w ciąży   – dr Marta Faryna
 12. Ocena wyników gazometrii wraz z elektrolitami i metabolitami (wykonanie oznaczeń, wpływ przechowywania) – dr Marzena Iwanowska
 13. Immunochemiczne badania laboratoryjne w chorobach bakteryjnych i wirusowych  z uwzględnieniem zakażeń HIV, WZW – dr Marzena Iwanowska HPV oraz zakażenia w ciąży (toksoplazmoza, różyczka, CMV) – dr Barbara Serafińska
 14. Rola badań laboratoryjnych w ocenie zaburzeń wchłaniania. Niedokrwistości niedoborowe  – dr Hanna Zborowska
 15. Interpretacja wyników zbiorczych – dr hab. Dagna Bobilewicz,  dr Marta Faryna, dr Hanna Zborowska, dr Marzena Iwanowska

  Literatura obowiązkowa

  • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej - Aldona Dembińska Kieć, Jerzy Naskalski, Bogdan Solnica, wyd. 4.
  • Próbki: od pacjenta do laboratorium - W.G.Guder, S.Narayanan, H.Wisser, B. Zawta

  Literatura zalecana

  • Diagnostyka laboratoryjna – red. naukowa Bogdan Solnica
  • Diagnostyka laboratoryjna - B.Neumeister, I. Besenthal, H.Liebich
  • Interpretacja badań laboratoryjnych - J. Wallach
  • Diagnostyka laboratoryjna t. 1,2 - N.A Brunzel
  • Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych - C.P Price, R.H. Christenson
  • Czasopisma medyczne ze szczególnym uwzględnieniem: Badanie i diagnoza, Diagnostyka laboratoryjna, Diagnosta laboratoryjny

  Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych

  Osoba odpowiedzialna: dr Hanna Zborowska

   Wykłady odbywają się w poniedziałki,  w dniach  09 10 – 06 11 2017 r., w godzinach 15:00  – 17:30,  w sali im. prof. Olszewskiego  na Wydziale Farmacji

  Tematy wykładów:

  1. Rola badań laboratoryjnych w zintegrowanym procesie ochrony zdrowia. Zasady organizacji laboratorium z uwzględnieniem wszystkich etapów pracy i specyfiki poszczególnych działów –dr hab. Dagna Bobilewicz, 09 10 2017
  2. Szkolenia w laboratorium –dr hab. Dagna Bobilewicz, 16 10 2017. Wymogi stawiane laboratoriom w oparciu o akty prawne (personel, wyposażenie, warunki sanitarne) – dr Hanna Zborowska, 16 10 2017
  3. Nowe podejście do jakości w laboratorium. System Jakości, zasady przygotowywania procedur i ich aktualizacji – mgr Małgorzata Brzozowska, 23 10 2017
  4. Zawód diagnosty laboratoryjnego i jego pozycja wśród innych zawodów medycznych. Akty prawne związane z obowiązkami i prawami diagnosty z uwzględnieniem możliwości szkolenia podyplomowego (specjalizacje). Standardy jakości obowiązujące w medycznych laboratoriach diagnostycznych – dr Marta Faryna, 30 10 2017
  5. Zastosowanie i możliwości wykorzystania Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. Aspekty ekonomiczne funkcjonowania laboratorium. – dr Hanna Zborowska, 06 11 2017. Pisemne zaliczenie przedmiotu – dr Hanna Zborowska, 06 11 2017 r.

  Literatura obowiązkowa:

  • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Aldona Dembińska Kieć, Jerzy Naskalski
  • Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium red. Krzysztof  Benczek, Hanna Zborowska wyd. Verlag Dashofer
  • Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z 27 lipca 2001z późniejszymi zmianami
  • Aktualne Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące: warunków jakie powinno spełniać medyczne laboratorium diagnostyczne, standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz specjalizacji diagnostów laboratoryjnych. Dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych www.kidl.org.pl w zakładce „akty prawne”

  Literatura zalecana:  Inne Rozporządzenia, dotyczące diagnostyki laboratoryjnej dostępne jak wyżej