Jesteś tutaj

pielęgniarstwo

Studia licencjackie, dzienne - II rok, rok akademicki 2017/2018

Diagnostyka laboratoryjna

 Wykłady odbywają się w dniu 14 11 2017 r. w godzinach 17:30  – 20:30 w dniach 21 11 i 28 11 2017 r. w godzinach 17:15 – 19:30 w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM

1.   Pojęcie diagnostyki laboratoryjnej i jej rola w diagnostyce narządowej  – dr Marzena Iwanowska

  Wartość diagnostyczna wyniku badania laboratoryjnego, formy przedstawiania wyników i podstawy ich interpretacji z uwzględnieniem wieku – dr Hanna Zborowska – 14 11 2017 r.

2.   Podstawowe badania laboratoryjne dla celów transfuzjologii – mgr Małgorzata Pamięta – 21 11 2017 r.

3.  Badania laboratoryjne w stanach nagłych – dr Marzena Iwanowska

          Laboratoryjna diagnostyka zakażeń wirusami: HBV, HCV, HIV - dr Marzena Iwanowska – 28 11 2017 r.

Ćwiczenia odbywają się w systemie zblokowanym od poniedziałku do piątku: w godzinach - 8:00 – 10:15, w grupach wg. załączonego planu, w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK ul. Banacha 1a /niski parter/.

1. Materiał do badań, grupy badań. Pojęcie zakresu wartości prawidłowych oraz wartości krytycznych. Zapoznanie się z pracą laboratorium: obieg próbek, system wydawania wyników, zasada działania systemu informatycznego -  dr Emilia Czyżewska, dr Hanna Zborowska

2. Zasady prawidłowego pobierania materiału do badań. Poza analityczne przyczyny błędów Systemy pobierania krwi żylnej i kapilarnej /podciśnieniowe, strzykawko -  probówki, kapilary/. Pobieranie innego niż krew materiału biologicznego (mocz, kał, plwocina, ślina). Zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych. Zasady znakowania i identyfikacji próbek. Przechowywanie i transport próbek - dr Hanna Zborowska, dr Marta Faryna

3.  Rola analizy parametrów krytycznych ze szczególnym uwzględnieniem badań gazometrycznych,  podstawowych elektrolitów, glukozy - dr Marzena Iwanowska, dr Emilia Czyżewska

4.   Podstawy badań z zakresu hematologii i układu krzepnięcia - dr Emilia Czyżewska, mgr Agnieszka Wiśniewska

5. Oznaczenia zdecentralizowane oparte o tzw. szybkie testy /paski do badania moczu, próba ciążowa, pomiar glukozy w glukometrach, testy do wykrywania narkotyków w moczu/ - dr Marta Faryna, dr Hanna Zborowska

KOLEJNOŚĆ ĆWICZEŃ 2 – 5 MOŻE ULEC ZMIANIE

 ZALICZENIE TESTOWE NA OSTATNICH ĆWICZENIACH DLA DANEJ GRUPY

 Na ćwiczeniach obowiązuje odzież ochronna /fartuchy/ i ochraniacze na obuwie

Podręczniki:

Skrypt „Diagnostyka Laboratoryjna” pod red. Urszuli Demkow, wydany przez WUM, 2015 rok. /rozdziały zgodne z tematyką zajęć/