• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

analityka V rok

Diagnostyka laboratoryjna

V rok, semestr zimowy 2018/19

 Osoba odpowiedzialna: dr Hanna Zborowska

Wykłady odbywają się we środy, w godzinach 13:45 – 16:00,

 Sala A Wydziału Farmacji ul. Banacha 1, w dniach od  03.10 do  12.12.2018 roku.      

Ćwiczenia odbywają  się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM na terenie Laboratorium Centralnego SP CSK blok C, niski parter, Warszawa ul Banacha 1a.

Tematy wykładów:

 1. Rola badań w rozpoznaniu, monitorowaniu leczenia, ocenie stopnia wyleczenia,  profilaktyce, stratyfikacji ryzyka. Pojęcie medycyny laboratoryjnej opartej na faktach. Badania w trybie pilnym. Badania przesiewowe.– prof. dr Dagna Bobilewicz /03 10 2018 r./
 2. Sposoby wyrażania i interpretacji wyników badań laboratoryjnych. Różne pojęcia „normy”. Pojęcie profili i algorytmów. Akceptacja i autoryzacja. Błędy i interferencje – prof. dr Dagna Bobilewicz /24 11 2018 r./
 3. Cel i metody oceny jakości analitycznej. Kontrola wewnątrz laboratoryjna. Badania biegłości – dr Hanna Zborowska /28 11 2018 r./
 4. Działanie metaboliczne hormonów. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe otyłości - dr hab. n. med. Olga Ciepiela /24 10 2018 r./
 5. Rola badań laboratoryjnych w chorobach autoimmunizacyjnych  - mgr Paweł Kozłowski /07 11 2018 r./
 6. Ocena stanu gospodarki wodno-elektrolitowej. – dr Marzena Iwanowska /17 10 2018 r./
 7. Wpływ zmienności biologicznej na interpretację wyników badań laboratoryjnych. Odrębności diagnostyki laboratoryjnej w zależności od wieku i płci – dr Hanna Zborowska  /21 11 2017 r./
 8. Aspekty teoretyczne oceny równowagi kwasowo-zasadowej –dr Marzena Iwanowska /10 10 2018 r./    Badania laboratoryjne w porfirii – mgr Małgorzata Brzozowska /10 10 2018 r./
 9. Laboratoryjna diagnostyka chorób metabolicznych – dr hab. n. med. Olga Ciepiela   /05 12 2018 r./
 10. Podstawowe testy serologiczne w diagnostyce chorób zakaźnych  – dr Marzena Iwanowska /12 12 2018 r./

Tematy ćwiczeń:

Ćwiczenia obejmują: wprowadzenie prowadzącego i/lub prezentacja studencka, interpretację wyników badań, samodzielne wykonywanie wybranych testów i zadań

 1. Hiperbilirubinemia - aspekty kliniczne i analityczne. Wpływ wysokich stężeń bilirubiny na jakość wyników innych parametrów laboratoryjnych. Diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby z uwzględnieniem etiologii – prof. dr hab. Dagna Bobilewicz
 2. Rola laboratorium w diagnostyce bólu w klatce piersiowej i bólów brzucha:
  1. markery sercowe (troponina, CKMB, nowe markery, BNP, CRP)
  2. czynniki ryzyka choroby wieńcowej
  3. typowy obraz laboratoryjny ostrego brzucha (leukocytoza, CRP, objawy odwodnienia, amylaza
  4. badania różnicujące z bólem w klatce piersiowej – prof. dr hab. Dagna Bobilewicz
 3. Choroba nowotworowa:
  1. markery nowotworowe i ich wartość diagnostyczna
  2. ocena zespołu wyniszczenia nowotworowego
  3. obraz niewydolności wielonarządowej
  4. niedokrwistość towarzysząca chorobom nowotworowym – dr Hanna Zborowska
 4. Rola badań laboratoryjnych w chorobach nerek o różnej etiologii. Metody określania przesączania kłębuszkowego - prof. Dagna Bobilewicz
 5. Problemy diagnostyczne w endokrynologii – dr hab.  Olga Ciepiela
 6. Laboratoryjna diagnostyka cukrzycy, insulino oporność. Zespół metaboliczny – dr hab. Olga Ciepiela
 7. Rola oznaczeń białek w różnym materiale biologicznym. Hipo i hiperproteinemia, proteinuria – prof. dr hab. Dagna Bobilewicz, Ocena laboratoryjna zaburzeń gospodarki wapnia i fosforu – dr Marzena Iwanowska
 8. Techniki elektroforetyczne (w tym elektroforeza kapilarna, immunofiksacja) i ich zastosowanie w laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki gammapatii - mgr Anna Lurzyńsk 
 9. Badania układu krzepnięcia i fibrynolizy w diagnostyce zaburzeń i monitorowaniu leczenia   przeciwzakrzepowego – mgr Elżbieta Przybyszewska Kazulak
 10. Parametry metody badawczej. Walidacja metody. Praktyczna ocena precyzji i liniowości. Walidacja wyniku badania  – dr Hanna Zborowska
 11.  Badania zdecentralizowane na wybranych przykładach. Materiał do oznaczeń glukozy -dr Hanna Zborowska, Badania laboratoryjne w ciąży – dr hab. Olga Ciepiela
 12. Ocena wyników gazometrii wraz z elektrolitami i metabolitami (wykonanie oznaczeń, wpływ przechowywania) – dr Marzena Iwanowska
 13. Immunochemiczne badania laboratoryjne w chorobach bakteryjnych i wirusowych z uwzględnieniem zakażeń HIV, WZW – dr Marzena Iwanowska, HPV oraz zakażenia w ciąży (toksoplazmoza, różyczka, CMV) – dr Barbara Serafińska
 14. Rola badań laboratoryjnych w ocenie zaburzeń wchłaniania. Niedokrwistości niedoborowe  – dr Hanna Zborowska
 15. Interpretacja wyników zbiorczych – prof. Dagna Bobilewicz,  dr hab. Olga Ciepiela, dr Hanna Zborowska, dr Marzena Iwanowska

  Literatura obowiązkowa

  • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej - Aldona Dembińska Kieć, Jerzy Naskalski, Bogdan Solnica, wyd. 4.
  • Próbki: od pacjenta do laboratorium - W.G.Guder, S.Narayanan, H.Wisser, B. Zawta

  Literatura zalecana

  • Diagnostyka laboratoryjna – red. naukowa Bogdan Solnica
  • Diagnostyka laboratoryjna - B.Neumeister, I. Besenthal, H.Liebich
  • Interpretacja badań laboratoryjnych - J. Wallach
  • Diagnostyka laboratoryjna t. 1,2 - N.A Brunzel
  • Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych - C.P Price, R.H. Christenson
  • Czasopisma medyczne ze szczególnym uwzględnieniem: Badanie i diagnoza, Diagnostyka laboratoryjna, Diagnosta laboratoryjny

  Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych

  Osoba odpowiedzialna: dr Hanna Zborowska

  Wykłady odbywają się w poniedziałki,  w dniach  01.10 – 29.10.2018 r., w godzinach 15:00  – 17:30,        

  w sali im. prof. Olszewskiego  na Wydziale Farmacji

  Tematy wykładów:

  1.  Rola badań laboratoryjnych w zintegrowanym procesie ochrony zdrowia. Zasady organizacji laboratorium z uwzględnieniem wszystkich etapów pracy i specyfiki poszczególnych działów. Pojęcie POCT, centralizacja, decentralizacja. Problem badań przesiewowych – prof. dr Dagna Bobilewicz, 01 10 2018 r.

  2.  Szkolenia w laboratorium – prof. dr Dagna Bobilewicz, 08 10 2018 r.

  Wymogi stawiane laboratoriom w oparciu o akty prawne (personel, wyposażenie, warunki sanitarne) – dr Hanna Zborowska, 08 10 2018 r

  3.  Zawód diagnosty laboratoryjnego i jego pozycja wśród innych zawodów medycznych. Akty prawne związane z obowiązkami i prawami diagnosty z uwzględnieniem możliwości szkolenia podyplomowego (specjalizacje). Standardy jakości obowiązujące w medycznych laboratoriach diagnostycznych – doc. dr hab. n. med. Olga Ciepiela 15 10 2018 r 

  4.  Nowe podejście do jakości w laboratorium. System Jakości, zasady przygotowywania procedur i ich aktualizacji – mgr Małgorzata Brzozowska, 22 10 2018 r

  5.  Zastosowanie i możliwości wykorzystania Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. Planowanie i opracowywanie wyników problemów badawczych. Aspekty ekonomiczne funkcjonowania laboratorium. 29 10 2018 r. 

  Pisemne zaliczenie przedmiotu – dr Hanna Zborowska, 29 10 2018 r.

  Literatura obowiązkowa:

  • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Aldona Dembińska Kieć, Jerzy Naskalski
  • Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium red. Krzysztof  Benczek, Hanna Zborowska wyd. Verlag Dashofer
  • Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z 27 lipca 2001z późniejszymi zmianami
  • Aktualne Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące: warunków jakie powinno spełniać medyczne laboratorium diagnostyczne, standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz specjalizacji diagnostów laboratoryjnych. Dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych www.kidl.org.pl w zakładce „akty prawne”

  Literatura zalecana:  Inne Rozporządzenia, dotyczące diagnostyki laboratoryjnej dostępne jak wyżej