Tematy prac magisterskich 2021/22

Kryteria naboru na przygotowanie prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2021/22

1.       Studenci, którzy chcą realizować jeden z proponowanych tematów, zgłaszają się drogą mailową do kierownika Zakładu (olga.ciepiela@wum.edu.pl)

2.       Praca naukowa nad tematem rozprawy odbywa się w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Laboratoryjnej

3.       Student wybierający konkretny temat pracy wyraża zgodę na współautorstwo publikacji naukowej, która powstanie po zrealizowaniu pracy magisterskiej

4.       Studenci będą przypisywani do konkretnych tematów na podstawie kolejności zgłoszeń

5.       Tabela zawierająca tematy prac i ich opiekunów będzie umieszczona na stronie zml.wum.edu.pl w zakładce „Dla studentów - Tematy prac magisterskich 2021/22”

Ostateczne przypisanie studentów do tematów prac magisterskich nastąpi po 7 grudnia 2020 roku.

Temat pracy

Opiekun (promotor)

Student

Ocena markerów uszkodzenia śródbłonka u pacjentów z COVID-19

Dr hab. Olga Ciepiela

 Marcin Śmiarowski

Ocena zależności między stężeniem wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda i parametrami funkcji wątroby u pacjentów z AL amyloidozą

Dr Emilia Czyżewska

 Maciej Sikorski

Wartość prognostyczna parametrów czerwonokrwinkowych (NRBC, RDW, Ret-Hb i delta-Hb) u pacjentów z COVID-19

Dr hab. Olga Ciepiela

 Natalia Longota

Ocena zależności między frakcją płytek niedojrzałych IPF i innych parametrów płytkowych a wskaźnikami stanu zapalnego u pacjentów z COVID-19

Mgr Agnieszka Wiśniewska (dr hab. Olga Ciepiela)

Karolina Zbroja 

Zmiana profilu badań immunochemicznych w dobie pandemii COVID-19

Dr Marzena Iwanowska

 Natalia Wrotek

Ocena trombocytopenii pooperacyjnej u pacjentów po zabiegu wszczepienia protezy zastawki serca

Mgr Milena Małecka (dr hab. Olga Ciepiela)

 Magdalena Hartman