Tematy prac magisterskich 2022/23

HARMONOGRAM ZAPISU NA PRACE MAGISTERSKIE WYKONYWANE W ROKU AKADEMICKIM
2022/2023


17.12.2021 – ogłoszenie liczby przyznanych miejsc dla poszczególnych jednostek

Do 10.01.2022 do Dziekanatu należy przesłać tematy proponowanych prac magisterskich w ilości przyznanych miejsc wraz z nazwiskiem promotora/opiekuna.


Do 10.01.2022 na stronie internetowej Jednostki należy umieścić ZASADY/KRYTERIA naboru na prace magisterskie.


Od 17.01.2022 do 31.01.2022 r. - okres zapisów na prace magisterskie.

Kryteria i zasady naboru na przygotowanie prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2022/23

1.W pierwszej kolejności do prac będą przypisywani studenci, którzy na dzień 17.listopada 2021 (termin pierwszej aktualizacji danych Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Laboratoryjnej w  roku akademickim 2021/22)  lub wcześniej byli uczestnikami SKN.

2.Studenci będą przypisywani do konkretnych tematów na podstawie kolejności zgłoszeń.

3.Studenci, którzy chcą realizować jeden z proponowanych tematów, zgłaszają się drogą mailową do kierownika Zakładu (olga.ciepiela@wum.edu.pl)

4.Praca naukowa nad tematem rozprawy odbywa się w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Laboratoryjnej

5.Student wybierający konkretny temat pracy wyraża zgodę na współautorstwo publikacji naukowej, która powstanie po zrealizowaniu pracy magisterskiej

6.Tabela zawierająca tematy prac i ich opiekunów będzie umieszczona na stronie zml.wum.edu.pl w zakładce „Dla studentów - Tematy prac magisterskich 2022/23”

 

Ostateczne przypisanie studentów do tematów prac magisterskich nastąpi po 17 stycznia 2022 roku.

 


nr Temat pracyStudentOpiekunPromotor
1Profil i dynamika zmian parametrów analizowanych u pacjentów z wielokrotnymi pobraniami płynów z jam ciała Karolina Chudzikmgr Agnieszka Wiśniewskadr Emilia Czyżewska
2Analiza parametrów gazometrii krwi u pacjentów ze skrajną hiperleukocytozą Gariela Salczyńskamgr Milena Małecka-Giełdowskadr hab. Olga Ciepiela
3Porównanie PTH i PTH 1-84 u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek Emilia Sosnowskadr Marzena Iwanowskadr Marzena Iwanowska
4Analiza parametrów laboratoryjnych u pacjentów z rozpoznaną AL amyloidozą z zajęciem nerek Urszula Częścikdr Emilia Czyżewskadr Emilia Czyżewska
5Ocena odległych powikłań w obrębie układu nerwowego u pacjentów po przechorowaniu COVID-19 Michalina Lulekdr hab. Olga Ciepieladr hab. Olga Ciepiela
6Parametry aktywacji neutrofilów u ozdrowieńców COVID-19 Agata Skwarekdr hab. Olga Ciepieladr hab. Olga Ciepiela