Dydaktyka przeddyplomowa

Wydział Nauki o Zdrowiu

studia stacjonarne

 • studia I stopnia:
  • Diagnostyka laboratoryjna: II rok PIELĘGNIARSTWO,  II rok POŁOŻNICTWO
  • Biochemia kliniczna: II rok RATOWNICTWO
 • studia II stopnia
  • Diagnostyka labortaoryjna: II rok POŁOŻNICTWO, I rok DIETETYKA

studia niestacjonarne

 • studia II stopnia
  • Diagnostyka laboratoryjna: II rok POŁOŻNICTWO

Wydział Farmaceutyczny

 • Ogólna analityka medyczna i techniki pobierania materiału - ANALITYKA MEDYCZNA III rok
 • Laboratoryjna diagnostyka hematologiczna  - ANALITYKA MEDYCZNA IV rok
 • Diagnostyka laboratoryjna - V rok
 • Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych - ANALITYKA MEDYCZNA V rok
 • Praktyczna nauka zawodu - ANALITYKA MEDYCZNA


II Wydział Lekarski

 • Laboratory Diagnostics - ENGLISH DIVISION II rok

Na terenie Zakładu są prowadzone prace licencjackie, a także magisterskie, które są pracami oryginalnymi i wszystkie dotychczasowe były przedstawiane na Zjazdach i drukowane w recenzowanych czasopismach.