• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Publikacje

Efektem działalności naukowej pracowników Zakładu są publikacje pełnotekstowe oryginalne i przeglądowe oraz doniesienia zjazdowe prezentowane na Konferencjach i Kongresach. Wykaz dotychczas opublikowanych prac znajduje się w zakładkach z rokiem ich wydania.