Badania naukowe

Główne kierunki badań:

  • we współpracy z Kliniką Kardiologii prace badawcze dotyczące roli BNP jako nowego markera w niewydolności rozkurczowej serca,
  • we współpracy z Kliniką Nadciśnienia prace związane z rolą parametrów laboratoryjnych oceniających czynność nerek z uwzględnieniem roli szacunkowego przesączania kłębuszkowego (eGFR) oraz cystatyny C,
  • identyfikacja czynników pozaanalitycznych, będących przyczyną powstawania błędnych wyników badań laboratoryjnych lub zbyt długiego czasu oczekiwania nieadekwatnego do potrzeb klinicznych, określenie miejsc i przyczyn ich powstawania, wskazanie możliwości działań naprawczych,
  • rola holotranskobalaminy w ocenie niedoboru witaminy B12 w różnych stanach klinicznych,
  • parametry laboratoryjne w niedokrwistościach wieloniedoborowych,
  • harmonizacja wyników badań krytycznych wykonywanych na różnych analizatorach i w różnym materiale.