• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Działalność diagnostyczno-usługowa

Działając na terenie Laboratorium Centralnego SP CSK – jednego z największych tego typu w Polsce, Zakład jest bezpośrednio związany z laboratoryjną działalnością diagnostyczno-usługową dla potrzeb Szpitala.