• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Analityka medyczna V rok

Na V roku kierunku Analityka medyczna w Zakłądzie Diagnostyki Laboratpryjnj odbywają się zajęcia z Diagnostyki Laboratoryjnej i Organizacji Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych