• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Kontakt

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Wydział Nauki o Zdrowiu

Tel.: (0-22) 599 24 05, (0-22) 599 21 05
Faks: (0-22) 599 21 04
sekretariat_nzh@wum.edu.pl

Szpital Banacha (Kampus Banacha)

Centralne Labortaorium blok C

sekretariat - blok C parter

sale dydaktyczne - blok C niski parter
Banacha 1a
02-097 Warszawa

MAPA DOJAZDU DO ZAKŁADU

Mapa: