Wyposażenie zakładu

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, będąc częścią Centralnego Laboratorium SP CSK, prowadzi badania wykorzystując najwyższej klasy aparaturę laboratoryjną, taką jak w pełni zautomatyzowane analizatory do badań biochemicznych oraz immunologicznych (opartych na reakcjach antygen-przeciwciało) i koagulologicznych, analizator do elektroforezy kapilarnej i immunofiksacji białek surowicy, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego, nefelometr i inne aparaty pomiarowe, umożliwiające wykonanie szerokiego spektrum zarówno podstawowych, jak i wysoko specjalistycznych badań laboratoryjnych.

Zakład wyposażony jest w sprzęt dydaktyczny, taki jak rzutniki multimedialne (w tym również z możliwością bezpośredniego przekazywania obrazów mikroskopowych), laptopy, rzutniki pisma, a także sprzęt laboratoryjny głównie do celów dydaktycznych ,jak mikroskopy, spektrofotometr, wirówki. Dla celów szkoleniowych jest również dostępny internet.