Jesteś tutaj

położnictwo I stopnia

Diagnostyka Laboratoryjna 2018 - 19

semestr zimowy

Wykłady - 10 godz.               5 x 2 godz.

 Wykłady 

odbywają się w godzinach 10:30 – 12:00, w dniach od 16 listopada - 14 grudnia 2018 r. w Sali im. Prof. Leśniowskiego, ul. Nowogrodzka 59.
 

Tematy wykładów:

  1. Odmienności badań w okresie ciąży i noworodkowym. Badania skriningowe noworodków – dr hab. n. med. Olga Ciepiela /16 11 2018 r./
  2. Badania laboratoryjne w diagnostyce zaburzeń hormonalnych – mg Ewa Kozłowska /23 11 2018 r./
  3. Podstawowe badania laboratoryjne dla celów transfuzjologii. Laboratoryjna diagnostyka konfliktu serologicznego – mgr Małgorzata Pamięta /30 11 2018 r./
  4. Pojęcie diagnostyki laboratoryjnej i jej rola w ochronie zdrowia - prof. Dagna Bobilewicz /07 12 2018 r./
  5. Hemostaza w ciąży - mgr Elżbieta Przybyszewska Kazulak /14 12 2018 r.

semestr letni

Zakład  Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego /na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK ul. Banacha 1a/, Tel.: (22) 599-24-05

 

Kierownik: dr hab. n. med. Olga Ciepiela

Osoba odpowiedzialna: dr hab. n. med. Olga Ciepiela

 

Wymiar zajęć: ćwiczenia – 20 godzin /10 x 2 godz. /semestr letni/

 

Ćwiczenia odbywają się w salach ćwiczeniowych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego /na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK, niski parter, ul. Banacha 1a/ godziny zajęć według harmonogramu/

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności określania celu badań laboratoryjnych, roli położnej w uzyskiwaniu odpowiedniej jakości próbki do badań, interpretacji podstawowych wyników badań laboratoryjnych, a także samodzielne wykonywanie wybranych badań zdecentralizowanych.

Tematy ćwiczeń:

 

1.      Rola badań laboratoryjnych w procesie diagnostycznym. Formy przedstawiania wyników badań analitycznych. Zasady organizacji laboratorium  - dr Emilia Czyżewska, dr Hanna Zborowska

 

2.      Materiał do badań laboratoryjnych. Antykoagulanty – mgr Paweł Kozłowski, dr Hanna  Zborowska

 

3.      Zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych. Zasady znakowania i identyfikacji próbek. Przechowywanie i transport próbek –  dr Hanna Zborowska, dr Emilia Czyżewska

 

4.      Zasady pobierania krwi do badań laboratoryjnych. Systemy pobierania krwi. Poza laboratoryjne i laboratoryjne przyczyny błędów –  dr Hanna Zborowska, dr Emilia Czyżewska

 

5.      Mocz jako materiał do badan laboratoryjnych – dr Marzena Iwanowska, dr E Czyżewska

 

6.      Podstawy oznaczeń wirusologicznych ze szczególnym uwzględnieniem HBV, HCV i HIV – dr Marzena Iwanowska, dr Emilia Czyżewska

 

7.      Podstawowe badania układu krzepnięcia – mgr Katarzyna Pawlak, dr Emilia Czyżewska

 

8.      Badania morfologii krwi obwodowej – dr Emilia Czyżewska, mgr Agnieszka Wiśniewska

 

9.      Oznaczanie grupy krwi w układzie ABO i Rh, badanie przeglądowe przeciwciał metodami manualnymi - mgr Ewa Posmykiewicz, mgr Małgorzata Pamięta

 

10.  Inny materiał diagnostyczny w położnictwie /płyn owodniowy, smółka, nasienie, wymaz z pochwy i szyjki macicy/ dr hab. n. med. Olga Ciepiela, dr Hanna Zborowska

ZALICZENIE

 

Zaliczenie – testowe, na ostatnich zajęciach dla poszczególnych grup

Na ćwiczeniach obowiązują: odzież i obuwie ochronne