• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

położnictwo I stopnia

Diagnostyka Laboratoryjna 2019/20

semestr zimowy

Wykłady - 10 godz.     5 x 2 godz.

odbywają się w godzinach 10:30 – 12:00, w dniach od 15 listopada - 15 grudnia 2019 r. w Sali im. Prof. Leśniowskiego, ul. Nowogrodzka 59.

Tematy wykładów:

  • Pojęcie diagnostyki laboratoryjnej i jej rola w ochronie zdrowia – mgr Milena Małecka /15.11. 2019
  • Badania laboratoryjne w diagnostyce zaburzeń hormonalnych – dr Monika Książek /22. 11. 2019
  • Podstawowe badania laboratoryjne dla celów transfuzjologii. Laboratoryjna diagnostyka konfliktu serologicznego – mgr Małgorzata Pamięta /29.11. 2019
  • Odmienności badań w okresie ciąży i noworodkowym. Badania skriningowe noworodków – dr hab. n. med. Olga Ciepiela /06. 12. 2019
  • Hemostaza w ciąży - mgr Paweł Kozłowski /13. 12. 2019

semestr letni

Ćwiczenia – 20 godzin /10 x 2 godz.

Ćwiczenia odbywają się w salach ćwiczeniowych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego /na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK, niski parter, ul. Banacha 1a/ godziny zajęć według harmonogramu.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności określania celu badań laboratoryjnych, roli położnej w uzyskiwaniu odpowiedniej jakości próbki do badań, interpretacji podstawowych wyników badań laboratoryjnych, a także samodzielne wykonywanie wybranych badań zdecentralizowanych.

Tematy ćwiczeń:

1.  Rola badań laboratoryjnych w procesie diagnostycznym. Formy przedstawiania wyników badań analitycznych. Zasady organizacji laboratorium  - mgr Milena Małecka, dr Hanna Zborowska

2.  Materiał do badań laboratoryjnych. Antykoagulanty – mgr Paweł Kozłowski, dr Hanna  Zborowska

3.  Zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych. Zasady znakowania i identyfikacji próbek. Przechowywanie i transport próbek –  dr Hanna Zborowska, mgr Milena Małecka

4.  Zasady pobierania krwi do badań laboratoryjnych. Systemy pobierania krwi. Poza laboratoryjne i laboratoryjne przyczyny błędów –  dr Hanna Zborowska, mgr Milena Małecka

5.  Mocz jako materiał do badan laboratoryjnych – dr Marzena Iwanowska, mgr Milena Małecka

6.  Podstawy oznaczeń wirusologicznych ze szczególnym uwzględnieniem HBV, HCV i HIV – dr Marzena Iwanowska, mgr Milena Małecka

7.  Podstawowe badania układu krzepnięcia – mgr Katarzyna Pawlak, mgr Milena Małecka

8.  Badania morfologii krwi obwodowej – mgr Milena Małecka, mgr Agnieszka Wiśniewska

9.  Oznaczanie grupy krwi w układzie ABO i Rh, badanie przeglądowe przeciwciał metodami manualnymi - mgr Ewa Posmykiewicz, mgr Małgorzata Pamięta

10. Inny materiał diagnostyczny w położnictwie /płyn owodniowy, smółka, nasienie, wymaz z pochwy i szyjki macicy/ dr hab. n. med. Olga Ciepiela, dr Hanna Zborowska ZALICZENIE

 

Zaliczenie – testowe, na ostatnich zajęciach dla poszczególnych grup

Na ćwiczeniach obowiązują: odzież i obuwie ochronne