Jesteś tutaj

Skład osobowy

Stanowisko p. o. Kierownika:

Dr n. med. Marta Faryna

Stanowisko Adiunkta:


dr hab. med. Dagna Bobilewicz

Asystenci:


dr n. o zdrowiu Emilia Czyżewska

Starszy wykładowca:

dr farm. Hanna Zborowska

Wykładowcy:


dr n. med. Marzena Iwanowska (marzena.iwanowska@wum.edu.pl)

mgr Agnieszka Wiśniewska

Doktoranci:

mgr Urszula Błazucka


oraz

asystenci Pracownicy Laboratorium Centralnego, zatrudnieni na etatach SP CSK, zaangażowani w proces nauczania diagnostyki laboratoryjnej i analityki:
dr Barbara Serafińska,

dr Ewelina Kmin,

mgr Małgorzata Brzozowska,
mgr Elżbieta Przybyszewska-Kazulak,
mgr Urszula Wasilewska,
mgr Monika Błocka-Gumowska,
mgr Ewa Szulc-Mysińska,
mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska,
mgr Małgorzata Wituska,
mgr Katarzyna Pawlak,
mgr Paweł Kozłowski

Anna Stopińska – sekretarka