Jesteś tutaj

Skład osobowy

Stanowisko Kierownika:

dr hab. n. med. Olga Ciepiela (olga.ciepiela@wum.edu.pl)

Stanowisko adiunkta:


dr hab. med. Dagna Bobilewicz (dagna.bobilewicz@wum.edu.pl)

 


dr n. o zdrowiu Emilia Czyżewska (emilia.czyzewska@wum.edu.pl)

Starszy wykładowca:

dr farm. Hanna Zborowska (hanna.zborowska@wum.edu.pl)
Wykładowcy:


dr n. med. Marzena Iwanowska (marzena.iwanowska@wum.edu.pl)

mgr Agnieszka Wiśniewska (agnieszka.wisniewska@wum.edu.pl)

oraz

asystenci Pracownicy Laboratorium Centralnego, zatrudnieni na etatach SP CSK, zaangażowani w proces nauczania diagnostyki laboratoryjnej i analityki:
dr Barbara Serafińska,

dr Ewelina Kmin,

mgr Małgorzata Brzozowska,
mgr Elżbieta Przybyszewska-Kazulak,
mgr Urszula Wasilewska,
mgr Monika Błocka-Gumowska,
mgr Ewa Kozłowska,
mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska,
mgr Małgorzata Wituska,
mgr Katarzyna Pawlak,
mgr Paweł Kozłowski

Sekretarka:

Aleksandra Frunze