Skład osobowy

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Olga Ciepiela (olga.ciepiela@wum.edu.pl) 

Adiunkt badawczo-dydaktyczny:

prof. dr hab. n. med i n. o zdr. Grażyna Sygitowicz (grazyna.sygitowicz@wum.edu.pl)

Adiunkt badawczo-dydaktyczny:

dr n. farm. Ewa Skarżyńska (ewa.skarzynska@wum.edu.pl)

Asystent badawczo-dydaktyczny:

mgr Milena Małecka-Giełdowska (milena.malecka@wum.edu.pl)

Asystent badawczo-dydaktyczny:

mgr Monika Paskudzka (monika.paskudzka@wum.edu.pl)

Asystent badawczo-dydaktyczny:

dr n. biol. Agata Maciejak-Jastrzębska 

Adiunkt dydaktyczny:

dr n. med. Marzena Iwanowska (marzena.iwanowska@wum.edu.pl)

Asystent dydaktyczny:

mgr Agnieszka Wiśniewska (agnieszka.wisniewska@wum.edu.pl)

Doktorantka:

mgr Justyna Malinowska (justyna.malinowska@wum.edu.pl)

Technik:

Katarzyna Margol

oraz

asystenci Pracownicy Laboratorium Centralnego, zatrudnieni na etatach SP CSK, zaangażowani w proces nauczania diagnostyki laboratoryjnej i analityki:

mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska,

mgr Małgorzata Pamięta

mgr Paweł Kozłowski

Sekretarka:

mgr Monika Leśnik-Kalinowska