Główne osiągnięcia

  • Opracowanie i wdrożenie szczegółowych programów nauczania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, na kierunkach pielęgniarstwo, ratownictwo, analityka medyczna.
  • Organizacja pracy Laboratorium i Zakładu w nowych warunkach wprowadzonego systemu informatycznego, udoskonalanie systemu i dostosowywanie go do potrzeb rutynowych i badawczych.
  • Wprowadzenie szkoleń podyplomowych spełniających założenia nowych programów specjalizacji diagnostów laboratoryjnych.
  • Ocena błędów przedanalitycznych, metod ich monitorowania i zapobiegania.
  • Przedstawianie interpretacji wyników badań laboratoryjnych z uwzględnieniem postępu technologicznego (wprowadzanie pojęć harmonizacji, interferencji, standaryzacji).