Diagnostyka laboratoryjna

Diagnostyka laboratoryjna V rok,

kierunek analityka medyczna,

rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy

Wyniki egzaminu z dnia 2.02.2021

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr hab. n. med. Olga Ciepiela

 

Godziny przyjęć: uzgadniane na bieżąco w sekretariacie.

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zakładu na bieżąco.

Roczny wymiar zajęć:

Wykłady 30 godz.                 15 x 2 godz

ćwiczenia 60 godz.                15 x 4 godz

 

Wykłady odbywają się w formie e-learningu i umieszczone są na platformie e-learning.wum.edu.pl

 

Ćwiczenia odbywają  się na terenie Zakładu  ul. Banacha 1a (Laboratorium Szpitala CSK UCK WUM; blok C; niski parter).

 

 Cel nauczania przedmiotu:

Zdobycie umiejętności określania celu badań laboratoryjnych i ich interpretacja w poszczególnych jednostkach chorobowych, a także samodzielne wykonywanie wybranych badań zdecentralizowanych.

Cele szczegółowe:

·         Nabycie umiejętności określania algorytmów postępowania laboratoryjnego w rozpoznaniu, monitorowaniu oraz profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych

·         Nabycie umiejętności interpretacji wyników badań laboratoryjnych

·         Nabycie umiejętności oceny przydatności diagnostycznej badań laboratoryjnych

·         Nabycie umiejętności prowadzenia kontroli jakości analitycznej

·         Zapoznanie się z zasadami badań POCT

·         Zapoznanie się z najnowszymi technikami elektroforetycznymi i ich zastosowaniem w diagnostyce gammapatii

·         Nabycie umiejętności pobierania krwi kapilarnej do badań gazometrycznych, zapoznanie się z czynnikami wpływającymi na jakość wyniku

           

Program:

 

Tematy wykładów:

1. Rola badań w rozpoznaniu, monitorowaniu leczenia, ocenie stopnia wyleczenia, profilaktyce, stratyfikacji ryzyka. Pojęcie medycyny laboratoryjnej opartej na faktach. Badania w trybie pilnym. Badania przesiewowe. dr Emilia Czyżewska

2. Sposoby wyrażania i interpretacji wyników badań laboratoryjnych. Różne pojęcia „normy”. Pojęcie profili i algorytmów. Akceptacja i autoryzacja. Błędy i interferencje. Dr Emilia Czyżewska

3. Pacjent hematologiczny okiem diagnosty laboratoryjnego. dr hab. Olga Ciepiela

4. Działanie metaboliczne hormonów. Mgr Milena Małecka

5. Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowo-magnezowej. Metabolizm kostny dr Marzena Iwanowska

6. Rola badań laboratoryjnych w chorobach autoimmunizacyjnych. mgr Paweł Kozłowski

7. Ocena stanu gospodarki wodno-elektrolitowej.  dr Marzena Iwanowska

8. Wpływ zmienności biologicznej na interpretację wyników badań laboratoryjnych. Odrębności diagnostyki laboratoryjnej w zależności od wieku i płci. dr Emilia Czyżewska

9. Aspekty teoretyczne oceny równowagi kwasowo-zasadowej. dr Marzena Iwanowska.

10.  Laboratoryjna diagnostyka chorób metabolicznych. dr hab. Olga Ciepiela.

11. Podstawowe testy serologiczne w diagnostyce chorób zakaźnych. dr Marzena Iwanowska

12. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń lipidowych. mgr Milena Małecka

13. Diagnostyka zaburzeń układu odpornościowego.  dr hab. Olga Ciepiela

14. Diagnostyka laboratoryjna kobiet ciężarnych. dr Emilia Czyżewska

15. Diagnostyka laboratoryjna niepłodności. dr hab. Olga Ciepiela

 

Tematy ćwiczeń:

Ćwiczenia obejmują: wprowadzenie prowadzącego, interpretację wyników badań, samodzielne wykonywanie wybranych testów

1. Hiperbilirubinemia – aspekty kliniczne i analityczne. Wpływ wysokich stężeń bilirubiny na jakość wyników innych parametrów laboratoryjnych. Diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby z uwzględnieniem etiologii. dr Marzena Iwanowska

2. Rola laboratorium w diagnostyce bólu w klatce piersiowej i bólów brzucha. Dr Emilia Czyżewska

3. Choroba nowotworowa. Dr Emilia Czyżewska

4. Rola badań laboratoryjnych w chorobach nerek o różnej etiologii. Metody określania przesączania kłębuszkowego. dr Marzena Iwanowska

5. Problemy diagnostyczne w endokrynologii. Mgr Milena Małecka

6. Laboratoryjna diagnostyka cukrzycy, insulinooporności. Zespół metaboliczny dr hab. Olga Ciepiela

7. Rola oznaczeń białek w różnym materiale biologicznym. Hipo- i hiperproteinemia, proteinuria. dr Marzena Iwanowska

8. Techniki elektroforetyczne (w tym elektroforeza kapilarna, immunofiksacja) i ich zastosowanie w laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki gammapatii. mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska

9. Badania układu krzepnięcia i fibrynolizy w diagnostyce zaburzeń i monitorowaniu leczenia przeciwzakrzepowego. mgr Paweł Kozłowski

10. Walidacja metody. Praktyczna ocena precyzji i liniowości. Walidacja wyniku badania.  Badania zdecentralizowane na wybranych przykładach. Materiał do oznaczeń glukozy mgr Milena Małecka

11. Ocena wyników gazometrii wraz z elektrolitami i metabolitami (pobieranie krwi, wykonanie oznaczeń, wpływ przechowywania). dr Marzena Iwanowska

12. Immunochemiczne badania laboratoryjne w chorobach bakteryjnych i wirusowych z uwzględnieniem zakażeń HIV, WZW. HPV oraz zakażenia w ciąży (toxoplazmoza, różyczka, CMV). dr Marzena Iwanowska

13. Rola badań laboratoryjnych w ocenie zaburzeń wchłaniania. Niedokrwistości niedoborowe. Mgr Milena Małecka

14. Interpretacja wyników zbiorczych. mgr Milena Małecka, dr Emilia Czyżewska

15. Interpretacja wyników zbiorczych. Kolokwium zaliczeniowe. dr Marzena Iwanowska, dr hab. Olga Ciepiela

Plan ćwiczeń

Formy kontroli i ocena wyników nauczania

  •  3 kartkówki przed rozpoczęciem ćwiczeń oceniające przygotowanie studentów do zajęć
  •  Kolokwium zaliczeniowe ustne z interpretacji wyników zbiorczych
  •  podsumowujący egzamin testowy o warunkach którego studenci są  powiadomieni na początku zajęć
  •  

Sesja egzaminacyjna: semestr zimowy 5 roku studiów.

 

Literatura obowiązkowa

1.      Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. A. Dembińska-Kieć, Solnica B,  J. Naskalski Edra Urban & Partner,  2017, Wydanie: IV

2.      Próbki: od pacjenta do laboratorium. W.G. Guder, S. Narayan, H. Wisser, B. Zawta, Medpharm, Wrocław 2012, wyd.2

3.      Diagnostyka laboratoryjna. Bogdan Solnica, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019, wyd.2

Literatura zalecana:

1.      Diagnostyka laboratoryjna. B. Neumeister, I. Besenthal, H. Liebich, Edra Urban & Partner, Wrocław 2013, wyd.2

2.      Diagnostyka laboratoryjna t. 1 i 2. N.A. Brunzel, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010, wyd.1

3.      Interpretacja badań laboratoryjnych. J. Wallach, Medipage, Warszawa 2011, wyd.1

4.      Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych. C.P. Price, R.H. Christensen, MedPharm, Wrocław 2011, wyd.1

5.      Czasopisma medyczne z ostatnich 5 lat ze szczególnym uwzględnieniem: Badanie i diagnoza, Diagnostyka laboratoryjna, Diagnosta Laboratoryjny, Laboratorium medyczne