2022

1. Kumari R, Grzywa TM, Małecka-Giełdowska M, Tyszkowska K, Wrzesień R, Ciepiela O, Nowis D, Kaźmierczak P. Ablation of Tmcc2 Gene Impairs Erythropoiesis in Mice. Int J Mol Sci. 2022;23(9):5263. doi. 10.3390/ijms23095263.

2. Malinowska J, Małecka-Giełdowska M, Bańkowska D, Borecka K, Ciepiela O. Hypermagnesemia and hyperphosphatemia are highly prevalent in COVID-19 patients and increase the risk of death. Int J Infect Dis. 2022; 122:543-549 DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijid.2022.06.057

3. Sokolowska, O., Rodziewicz-Lurzynska, A., Pilch, Z., Kędzierska H., Chlebowska-Tuz J., Sosnowska A., Szumera-Cieckiewicz A., Sokol K., Barankiewicz J., Salomon-Perzynski A., Ciepiela O., Lech-Maranda E., Gołąb J., Nowis D.. Immune checkpoint inhibition improves antimyeloma activity of bortezomib and STING agonist combination in Vk*MYC preclinical model. Clin Exp Med (2022). https://doi.org/10.1007/s10238-022-00878-1

4. Kozierkiewicz A, Gilewski D, Goralewska A, Jankowska-Kulawy A, Klimaszewska-Łata J, Koper-Lenkiewicz OM, Ludziejewska A, Łangowski K, Małecka M, Młodzińska E, Rychlik U, Sapa-Wojciechowska A, Ura Ł, Wysocka E, Solnica B. Standaryzacja informacji w diagnostyce laboratoryjnej. Propozycja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Diagn Lab 2022; 58 (1): 21-30; DOI: 10.5604/01.3001.0016.0234

5. Leszczyńska A, Małecka-Giełdowska M, Kozłowski P, Ciepiela O. Rola śródbłonka w zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19. OPM - Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2022; 5:46-51

6. Leszczyńska A, Kozłowski P, Ciepiela O. Znaczenie patomechanizmu zakażenia SARS-CoV-2 w chorobie COVID-19. Diagnosta Laboratoryjny 2022; 20(3): 32-37

7. Kozłowski P, Śmiarowski M, Przyborska W, Zemlik K, Małecka-Giełdowska M, Leszczyńska A, Garley M, Ciepiela O. Mild-to-Moderate COVID-19 Convalescents May Present Pro-Longed Endothelium Injury. J Clin Med 2022; 11(21):6461; https://doi.org/10.3390/jcm11216461

8. Ramji K, Grzywa T, Sosnowska A, Paterek A, Oknińska M, Pilch Z, Barankiewicz J, Garbicz F, Borg K, Bany-Laszewicz U, Zerrouqi A, Pyrzynska B, Rodziewicz-Lurzyńska A, Papiernik D, Sklepkiewicz P, Kedzierska H, Staruch A, Sadowski R, Ciepiela O, Lech-Maranda E, Juszczynski P, Mackiewicz U, Maczewski M, Nowis D, Golab J. Targeting arginase-1 exerts antitumor effects in multiple myeloma and mitigates bortezomib-induced cardiotoxicity. Sci Rep. 2022;12(1):19660. doi: 10.1038/s41598-022-24137-1

9. Lisowska-Myjak B, Zborowska H, Białek S, Wroczyński P, Kuch M, Skarżyńska E. Exploring associations of anthropometric parameters and serum triglycerides with serum thyroid hormones in young women. Sci Rep.2022; 12:1-8 doi: 10.1038/s41598-022-22371-1

10. Wilczyńska P, Lisowska-Myjak B, Skarżyńska E. Meconium proteases and antiproteases as a potential source of biomarkers for the assessment of the intrauterine environment of the fetus. J Matern Fet Neonatal Med 2022; 35(21):4049-4055

11. Małecka-Giełdowska M, Nowak K, Leszczyńska A, Ciepiela O. Porównanie oznaczania stężenia dimeru D z zastosowaniem różnych metod w automatycznych analizatorach koagulologicznych: ACL TOP 500 CTS, ACL TOP 700 CTS oraz VIDAS. Diagn Lab 2022; 58 (2): 1-13

12. Sykłowska-Baranek Katarzyna , Sygitowicz Grażyna, Maciejak-Jastrzębska Agata , Pietrosiuk Agnieszka Irena, Szakiel Anna. Application of Priming Strategy for Enhanced Paclitaxel Biosynthesis in Taxus × Media Hairy Root Cultures. Cells. 2022; 11(13): 1-17.

13. Procyk Grzegorz , Klimczak-Tomaniak Dominika , Sygitowicz Grażyna, Tomaniak Mariusz. Circulating and Platelet MicroRNAs in Cardiovascular Risk Assessment and Antiplatelet Therapy Monitoring. Journal of Clinical Medicine. 2022; 11(7): 1-12.

14. Sygitowicz Grażyna, Sitkiewicz Dariusz. Involvement of circRNAs in the Development of Heart Failure. International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(22): 1-13.

15. Sygitowicz Grażyna, Sitkiewicz Dariusz. Mitochondrial Quality Control: the Role in Cardiac Injury. Frontiers in Bioscience-Landmark. 2022; 27(3): 1-14.

16. Sygitowicz Grażyna, Sitkiewicz Dariusz. Presepsyna – (sCD14-ST): wczesny marker sepsy. Diagnostyka Laboratoryjna. 2022; 58(1): 15-20.

17. Sygitowicz Grażyna, Maciejak-Jastrzębska Agata , Sitkiewicz Dariusz. The Diagnostic and Therapeutic Potential of Galectin-3 in Cardiovascular Diseases. Biomolecules. 2022; 12(1): 1-22.