• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

dietetyka

Dietetyka IIo /magisterski/, I rok,  - Wydział Nauki o Zdrowiu

Diagnostyka laboratoryjna, rok akademicki 2018/2019

 

Zajęcia prowadzone są  przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na terenie Laboratorium Centralnego SP CSK, . Warszawa, Banacha 1a, blok C, parter,

Kierownik  Zakładu: dr hab. n. med. Olga Ciepiela

Osoba odpowiedzialna: dr Hanna Zborowska – zborowska@spcsk.pl

Godziny przyjęć: uzgadniane na bieżąco w sekretariacie.

 

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń na bieżąco.

 

Wykłady – 10 godzin

Odbywają się w poniedziałki, w dniach 18 02 2019 –18 03 2019 roku,                        

w godzinach 13:30 – 15:00, w sali nr 142  Centrum Dydaktycznego

                  

Tematy wykładów:

1.  Rola badań laboratoryjnych w procesie diagnostycznym. Forma   przedstawiania wyników. Pojęcie zakresu wartości prawidłowych. Działanie metaboliczne hormonów - 

     dr hab. n med. Olga Ciepiela, 18 02 2019 r.

 

2.  Odrębności diagnostyki laboratoryjnej w różnych okresach życia - 

     dr Hanna Zborowska, 25 02 2019 r.

 

3.  Rola diagnostyki laboratoryjnej w ocenie współczesnych zagrożeń populacyjnych.

Rola diagnostyki laboratoryjnej w ocenie stanu odżywienia -  

dr hab. n med. Olga Ciepiela., 04 03 2019 r.

 

4.  Ocena laboratoryjna wyniszczenia nowotworowego.

     Wartość diagnostyczna wyniku badania laboratoryjnego -  

     dr Hanna Zborowska, 11 03 2019 r.

 

5.   Diagnostyka serologiczna zakażeń wirusami HBV, HCV i HIV. Postępowanie poekspozycyjne -  dr Marzena Iwanowska  18 03 2019 r.

 

Tematyka wykładów obowiązuje na zaliczeniu, które przeprowadzone zostanie  na ostatnich ćwiczeniach

 

 

Dietetyka - Diagnostyka laboratoryjna

Program zajęć /dla studiów magisterskich, I rok/ -  kierunek Dietetyka 

na Wydziale Nauki o Zdrowiu w roku akademickim 2018/2019

 

Ćwiczenia: 30 godzin

Odbywają się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK  /niski parter, blok C/ Warszawa, ul. Banacha 1a

 

Tematy ćwiczeń: 

1.   Materiał wykorzystywany do badań laboratoryjnych. Systemy do pobrań krwi. Zasady organizacji laboratorium – dr Hanna Zborowska

 

2.   Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych – dr hab. n med. Olga Ciepiela

 

3.  Wpływ diety na wyniki badań laboratoryjnych. Niedokrwistości niedoborowe – dr Hanna Zborowska

 

4.   Podstawy badań hematologicznych –  dr Emilia Czyżewska

 

5.  Badania laboratoryjne w ocenie gospodarki wodno elektrolitowej i gospodarki mikroelementami – dr Marzena Iwanowska

 

6.   Badania laboratoryjne w chorobach nerek. Ocena laboratoryjna metabolizmu kostnego – dr Marzena Iwanowska

 

7.   Badania laboratoryjne w zaburzeniach lipidowych i chorobach wątroby – dr.  hab.  n med. Olga Ciepiela

 

8.   Badania zdecentralizowane. Badania laboratoryjne w monitorowaniu leczenia cukrzycy Uwarunkowania hormonalne otyłości –  dr hab. Olga Ciepiela

 

9.   Badanie moczu – dr Marzena Iwanowska

 

10. Rola badań laboratoryjnych w ocenie zaburzeń wchłaniania i chorobach trzustki –  dr Hanna Zborowska                

 

Zaliczenie: testowe, na ostatnich zajęciach dla danej grupy.

Obejmuje tematykę wykładów i ćwiczeń

 

Na ćwiczeniach obowiązuje zmian obuwia i odzież ochronna.