• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

dietetyka

Dietetyka IIo /magisterski/, I rok,  - Wydział Nauki o Zdrowiu

Diagnostyka laboratoryjna, rok akademicki 2019/2020

semestr letni

 

Zajęcia prowadzone są  przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na terenie Laboratorium Centralnego SP CSK, . Warszawa, Banacha 1a, blok C, parter,

Kierownik  Zakładu: dr hab. n. med. Olga Ciepiela

Osoba odpowiedzialna: dr Hanna Zborowska – zborowska@spcsk.pl

Godziny przyjęć: uzgadniane na bieżąco w sekretariacie.

 Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń na bieżąco.

 Wykłady – 10 godzin                

Tematy wykładów:

1.  Rola badań laboratoryjnych w procesie diagnostycznym. Forma   przedstawiania wyników. Pojęcie zakresu wartości prawidłowych. Działanie metaboliczne hormonów - 

2.  Odrębności diagnostyki laboratoryjnej w różnych okresach życia - 

3.  Rola diagnostyki laboratoryjnej w ocenie współczesnych zagrożeń populacyjnych.

Rola diagnostyki laboratoryjnej w ocenie stanu odżywienia -  

4.  Ocena laboratoryjna wyniszczenia nowotworowego.

     Wartość diagnostyczna wyniku badania laboratoryjnego -  

5.   Diagnostyka serologiczna zakażeń wirusami HBV, HCV i HIV. Postępowanie poekspozycyjne 

Tematyka wykładów obowiązuje na zaliczeniu, które przeprowadzone zostanie  na ostatnich ćwiczeniach

 

Ćwiczenia: 30 godzin

Tematy ćwiczeń: 

1.   Materiał wykorzystywany do badań laboratoryjnych. Systemy do pobrań krwi. Zasady organizacji laboratorium 

2.   Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych 

3.  Wpływ diety na wyniki badań laboratoryjnych. Niedokrwistości niedoborowe 

4.   Podstawy badań hematologicznych 

5.  Badania laboratoryjne w ocenie gospodarki wodno elektrolitowej i gospodarki mikroelementami 

6.   Badania laboratoryjne w chorobach nerek. Ocena laboratoryjna metabolizmu kostnego 

7.   Badania laboratoryjne w zaburzeniach lipidowych i chorobach wątroby 

8.   Badania zdecentralizowane. Badania laboratoryjne w monitorowaniu leczenia cukrzycy Uwarunkowania hormonalne otyłości 

9.   Badanie moczu 

10. Rola badań laboratoryjnych w ocenie zaburzeń wchłaniania i chorobach trzustki 

Zaliczenie: testowe, na ostatnich zajęciach dla danej grupy, obejmuje tematykę wykładów i ćwiczeń

 

Na ćwiczeniach obowiązuje zmian obuwia i odzież ochronna.