Dietetyka niestacjonarne

Dietetyka /studia niestacjonarne/  na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM

w roku akademickim 2019/2020

Diagnostyka laboratoryjna

 

Zajęcia prowadzone są  przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa ul. Banacha 1a

 

Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Olga Ciepiela

 

Osoba odpowiedzialna: dr Hanna Zborowska, zborowska@spcsk.pl

 

Godziny przyjęć - uzgadniane na bieżąco w sekretariacie.

 

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na bieżąco.

 

 

Wykłady –terminy zostaną podane przed rozpoczęciem semestru letniego

 

Tematy wykładów:

1 Rola badań laboratoryjnych w procesie diagnostycznym. Forma przedstawiania wyników. Pojęcie zakresu wartości prawidłowych. Badania laboratoryjne w zaburzeniach lipidowych. 

2  Rola diagnostyki laboratoryjnej w ocenie stanu odżywienia. 

3  Diagnostyka serologiczna zakażeń wirusami HBV, HCV i HIV. Postępowanie poekspozycyjne 

4 Laboratoryjna ocena zaburzeń trawienia i wchłaniania. Ocena laboratoryjna wyniszczenia nowotworowego. Odrebności diagnostyki laboratoryjnej w różnych okresach życia. 

 

 

Ćwiczenia: 15 godzin /5 x 3 godziny lekcyjne/

    

Odbywają się na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK /niski parter, blok C/: 

 

 

Tematy ćwiczeń:

 

1.     Materiał wykorzystywany do badań laboratoryjnych. Systemy do pobrań krwi. Obieg materiału w laboratorium 

2.     Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych 

3.     Podstawy badań hematologicznych 

4.     Badania laboratoryjne w ocenie gospodarki wodno elektrolitowej   z uwzględnieniem pierwiastków śladowych. Badanie ogólne moczu 

 

5.     Badania laboratoryjne w monitorowaniu leczenia cukrzycy.  Badania zdecentralizowane. Zaliczenie wykładów i ćwiczeń 

 

Forma zaliczenia: testowe, materiał obejmujący wykłady i ćwiczenia

 

 

Na ćwiczeniach obowiązuje odzież i obuwie ochronne.