• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Dietetyka niestacjonarne

Dietetyka /studia niestacjonarne/  na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM

w roku akademickim 2018/2019

Diagnostyka laboratoryjna

 

Zajęcia prowadzone są  przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa ul. Banacha 1a

 

Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Olga Ciepiela

 

Osoba odpowiedzialna: dr Hanna Zborowska, zborowska@spcsk.pl

 

Godziny przyjęć - uzgadniane na bieżąco w sekretariacie.

 

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na bieżąco.

 

 

Wykłady – 8  godzin, odbywają się w dniach 22 03, 29 03, 05 04, 12 04 2019 roku w Zakładzie Pielęgniarstwa, ul. Ciołka,  w godz. 19:00 – 20:30 w sali nr 44

 

Tematy wykładów:

1.     Rola badań laboratoryjnych w procesie diagnostycznym. Forma   przedstawiania wyników. Pojęcie zakresu wartości prawidłowych.

Badania laboratoryjne w zaburzeniach lipidowych  -  dr hab. Dagna Bobilewicz, 22 03 2019 r.

2.     Rola diagnostyki laboratoryjnej w ocenie stanu odżywienia – dr hab. Dagna Bobilewicz, 29 03 2019 r.

 

3.     Badania laboratoryjne w chorobach nerek i wątroby -  dr hab. Dagna Bobilewicz, 05 04 2019 r.

 

4.     Laboratoryjna ocena zaburzeń trawienia i wchłaniania. Niedokrwistości niedoborowe. Odrębności diagnostyki laboratoryjnej w różnych okresach życia  - dr Hanna Zborowska, 12 04 2019 r.

 

 

Ćwiczenia: 15 godzin /5 x 3 godziny lekcyjne/

    

Odbywają się na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK /niski parter, blok C/: 

 

grupa 1a i 1b w godzinach 8:00 – 10:15 w dniach 07 04 i 14 04 2019 r.,

   w godzinach 10:30 – 12:45 w dniach 12, 19, 26 05 2019 r.

 

grupa 2a i 2b w godzinach 10:30 – 12:45 w dniach 07 04 i 14 04 2019 r.

   w godzinach 8:00 – 10:15 w dniach 12, 19 i 26 05 2019 r.

 

 

Tematy ćwiczeń:

 

1.     Materiał wykorzystywany do badań laboratoryjnych. Systemy do pobrań krwi. Obieg materiału w laboratorium – dr Hanna Zborowska, 07 04 2019 r.

2.     Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych – dr hab. n. med. Olga Ciepiela – 14 04 2019 r.

3.     Podstawy badań hematologicznych – dr Emilia Czyżewska, 12 05 2019 r.

4.     Badania laboratoryjne w ocenie gospodarki wodno elektrolitowej   z uwzględnieniem pierwiastków śladowych. Badanie ogólne moczu –  dr Marzena Iwanowska, 19 05 2019 r.

 

5.     Badania laboratoryjne w monitorowaniu leczenia cukrzycy.  Badania zdecentralizowane. Zaliczenie wykładów i ćwiczeń - dr Hanna Zborowska, 26 05 2019 r.

 

 

Forma zaliczenia: testowe, materiał obejmujący wykłady i ćwiczenia

 

 

Na ćwiczeniach obowiązuje odzież i obuwie ochronne.