położnictwo II stopnia

Diagnostyka Laboratoryjna 2019/20

Wykłady odbywają się we środy w godzinach 8:30 – 10:00 , w dniach: 02 października - 4  grudnia 2019 roku w sali nr 31 budynku ZIAM.

Tematy wykładów:

1. Badania immunohematologiczne dotyczące przetaczania krwi w konflikcie matczyno-płodowym – mgr Małgorzata Pamięta /02.10.2019 r. /

2. Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego i zaburzeń krzepnięcia w trakcie ciąży i połogu – mgr Paweł Kozłowski /09.10.2019/

3. Badania laboratoryjne w diagnostyce i terapii. Zasady interpretacji wyników - mgr Milena Małecka  /16.10.2019r/.

4.  Badania laboratoryjne w chorobach tarczycy w ciąży. Badania skriningowe noworodków  – dr hab. Olga Ciepiela /23.10.2019 r./

5.  Niedobory w ciąży – możliwości oceny laboratoryjnej – dr Hanna Zborowska /30.10.2019 r./

6. Badania laboratoryjne w diagnostyce niepłodności – dr hab. Olga Ciepiela /06.11.2019r/

7.  Diagnostyka chorób metabolicznych u noworodków – dr hab. Olga Ciepiela  /13.11.2019 r./

8. Diagnostyka laboratoryjna toksoplazmozy, cytomegalii, różyczki i HPV – dr Marzena Iwanowska /20.11.2019r/

9. Wpływ zmienności biologicznej na wyniki badań laboratoryjnych. Wynik badania a wiek i płeć pacjenta – dr Hanna Zborowska /27.11.2019 r./

10. Wartość diagnostyczna wyniku badania laboratoryjnego  – dr Hanna Zborowska /04.12.2019 r./

Ćwiczenia odbywają  się w dniach od 11 grudnia 2019 r. do 22 stycznia 2019 r. w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej WNoZ  WUM, na trenie Laboratorium Centralnego SP CSK blok C, niski parter, ul. Banacha 1a. 

Tematy ćwiczeń:

1.     Błędy i interferencje w badaniach laboratoryjnych w oparciu o wyniki. Zasady współpracy z laboratorium – H Zborowska, O Ciepiela

2.     Badania układu krzepnięcia – interpretacja wyników – K. Pawlak, M. Małecka

3.     Oznaczenia zdecentralizowane oparte o tzw. szybkie testy (pomiary stężenia glukozy przy użyciu glukometrów). Problem cukrzycy ciężarnych. H Zborowska, M. Małecka

4.     Interpretacja wyników oznaczeń wirusologicznych. Postępowanie po ekspozycji zawodowej – M Iwanowska, A Wiśniewska

5.     Diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby i nerek – M. Iwanowska, M. Małecka

6.     Diagnostyka konfliktu serologicznego. Badanie przeglądowe przeciwciał u ciężarnych. Badania immunohematologiczne u noworodków i niemowląt przed przetaczaniem krwi. Oznaczanie grup krwi w układzie ABO i Rh metodami automatycznymi. – mgr Małgorzata Pamięta, mgr Ewa Pomsykiewicz

7.     Oznaczanie parametrów krytycznych z uwzględnieniem badan gazometrycznych, podstawowych elektrolitów, glukozy, mleczanów dr Marzena Iwanowska, dr hab. Olga Ciepiela

8.     Interpretacja wyników morfologii i rozmazów krwi obwodowej – M. Małecka, A Wiśniewska

9.     Mocz jako materiał do badań laboratoryjnych – M Iwanowska, A Wiśniewska

10.  Próba zgodności serologicznej. Problemy immunohematologiczne związane z przetaczaniem krwi. – mgr Małgorzata Pamięta, mgr Ewa Pomsykiewicz

Na ćwiczeniach obowiązuje odzież i obuwie ochronne

Literatura zalecana

  • Skrypt „Diagnostyka Laboratoryjna” pod red. Prof. Urszuli Demkow, wydany przez WUM, Warszawa 2015 rok. /wybrane rozdziały zgodne z tematyką zajęć/
  • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Red. A. Dembińska-Kieć, J. Naskalski wyd. 3, Elsevier Urban&Partner Wrocław 2010
  • Próbki: od pacjenta do laboratorium. W.G.Guder, S.Narayanan, H.Wisser, B. Zawta, MedPharm Polska, 2009
  • Immunologia krwinek czerwonych. Grupy krwi. Red. Jadwiga Fabijańska Mitek, Warszawa 2007
  • Immunologia krwinek czerwonych. Niedokrwistości immunohemolityczne Red. Jadwiga Fabijańska Mitek, Warszawa 2008