położnictwo II stopnia niestacjonarne

Diagnostyka Laboratoryjna 2019/20

 semestr zimowy

Osoba odpowiedzialna: dr hab. n. med. Olga Ciepiela

 Wykłady – 10 godzin, odbywają się w godzinach 15:45 – 17:15, w dniach: 11.10, 25.10, 15.11, 29.11, 13.12.2019

 

Tematy wykładów:

1. Niedobory w ciąży – możliwości laboratorium w wykrywaniu i monitorowaniu- dr Hanna Zborowska  – 11.10. 2019 r..

2. Diagnostyka gospodarki węglowodanowej w ciąży.  – dr Hanna Zborowska 25. 10. 2019 r.

3. Podstawowe badania laboratoryjne dla celów transfuzjologii. Laboratoryjna diagnostyka konfliktu serologicznego. mgr Małgorzata Pamięta  –15. 11. 2019 r

4. Badania wirusologiczne w okresie ciąży /TORCH, HPV/ - Dr Barbara Serafińska  – 29 11 2018  r.

5. Badania przesiewowe noworodków.  Badania laboratoryjne w niepłodności Zaliczenie pisemne -– dr hab. Olga Ciepiela - 13 12 2019