Ratownictwo medyczne

BIOCHEMIA KLINICZNA 

Część ćwiczeń realizowanych w Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej

II rok, semestr zimowy 2020/21r.

Osoba odpowiedzialna: mgr Milena Małecka (milena.malecka@wum.edu.pl)

Godziny przyjęć studentów uzgadniane na bieżąco w sekretariacie.

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zakładu na bieżąco.

 

Ćwiczenia odbywając się w salach ćwiczeniowych Zakładu Medycyny Laboratoryjnej, Banacha 1a, blok C, niski parter

Wymiar zajęć: 10 godzin ćwiczeń

 Plan ćwiczeń

Tematy ćwiczeń

1.      Zapoznanie ze strukturą i zasadami pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym. Serologiczne markery wirusowego zapalenia wątroby i HIV. Postępowanie poekspozycyjne. Dr Marzena Iwanowska

2.      Podstawy biochemii grup krwi. Przepisy dotyczące toczenia krwi na ratunek. Oznaczanie grup krwi. Dr hab. Olga Ciepiela

3.      Podstawy badań z zakresu hematologii i układu krzepnięcia. Wykonanie morfologii krwi obwodowej. Interpretacja wyników badań. - mgr Milena Małecka

Na ostatnich ćwiczeniach odbędzie się kolokwium testowe.

 

Na ćwiczeniach obowiązuje odzież, maseczka i obuwie ochronne.

 

Podręczniki:

 

1.      Dembińska-Kieć A. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Urban&Partner 2017

2.      Skrypt „Diagnostyka Laboratoryjna” pod red. Prof. Urszuli Demkow wydany przez WUM  Warszawa /2015/ – wybrane rozdziały zgodnie z programem

3.      Materiały przekazywane podczas zajęć

 

Literatura uzupełniająca:

1.      Brongel L. Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR. PZWL 2017