• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

ratownictwo medyczne

BIOCHEMIA KLINICZNA

II rok, semestr zimowy 2018-19 r.

Osoba odpowiedzialna: dr Hanna Zborowska /zborowska@spcsk.pl/

Wykłady odbywają się w fromie e-learningu i są dostępne na platformie e-learning.wum.edu.pl  

  1. Pojęcie diagnostyki laboratoryjnej i jej rola w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przypadkach nagłych – prof. dr hab. Dagna Bobilewicz
  2.  Serologiczne markery wirusowego zapalenia wątroby i HIV. Postępowanie po ekspozycyjne – dr Marzena Iwanowska
  3.  Badania różnicowe w „ostrym brzuchu” (enzymologia kliniczna) –  dr hab. med. Olga Ciepiela

Ćwiczenia odbywają  się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM na terenie Laboratorium Centralnego SP CSK blok C, niski parter, Warszawa ul Banacha 1a.

Tematy ćwiczeń:

1. Zasady pobierania materiału do badania ze szczególnym uwzględnieniem systemów pobierania krwi żylnej i kapilarnej /podciśnieniowe, strzykawko -  probówki, kapilary/. Poza laboratoryjne przyczyny błędów – dr Hanna Zborowska, dr Emilia Czyżewska

2. Podstawy biochemii grup krwi. Przepisy dotyczące toczenia krwi na ratunek. Oznaczanie grup krwi – mgr Małgorzata Pamięta, mgr Ewa Posmykiewicz, mgr Edyta Kuchta

3. Parametry i wartości krytyczne. Rola analizy parametrów krytycznych z  uwzględnieniem badań gazometrycznych, podstawowych elektrolitów, glukozy, troponiny. Interpretacja wyników badań – dr Marzena Iwanowska, dr Emilia Czyżewska

4.   Podstawy badań z zakresu hematologii i układu krzepnięcia. Interpretacja wyników badań – dr Emilia Czyżewska, mgr Agnieszka Wiśniewska

5. Oznaczenia zdecentralizowane oparte o tzw. szybkie testy /paski do badania moczu, próba ciążowa, pomiary glukozy przy użyciu glukometrów, testy do wykrywania narkotyków w moczu/. Zaliczenie testowe ćwiczeń- dr Hanna Zborowska, dr Emilia Czyżewska

 KOLEJNOŚĆ ĆWICZEŃ 2 – 5 MOŻE ULEC ZMIANIE

Na ćwiczeniach obowiązuje odzież i obuwie ochronne.

Podręczniki:

1.   Skrypt „Diagnostyka Laboratoryjna” pod red. Prof. Urszuli Demkow wydany przez WUM  Warszawa /2015/ – wybrane rozdziały zgodnie z programem