• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Ratownictwo medyczne

BIOCHEMIA KLINICZNA

II rok, semestr zimowy 2019/20 r.

Osoba odpowiedzialna: dr Hanna Zborowska /zborowska@spcsk.pl/

 

Godziny przyjęć studentów uzgadniane na bieżąco w sekretariacie.

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń na bieżąco.

 

Wymiar zajęć:

wykłady – 5 godzin,

w formie e-learningu, dostępna na platformie WUM po zalogowaniu

 

ćwiczenia – 10 godzin,  odbywają się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej /na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK, ul. Banacha 1a/

grupa 1a

w godzinach:  8:15 – 9:45, w dniach: 25.11 – 29.11.2019

grupa 1b

w godzinach 8:15 – 9:45 w dniach 02.12 – 06.12.2019 r.

                        grupa 3a i 1b

w godzinach  8:15 – 9:45 w dniach 09.12 – 13.12 2019 r.

              

Zaliczenie ćwiczeń: testowe na ostatnich ćwiczeniach dla danej grupy

 

Celem szkolenia z zakresu biochemii jest zaznajomienie się ze znaczeniem diagnostycznym podstawowych parametrów, oznaczanych na potrzeby ratownictwa, właściwym pobieraniem materiału do badań, ich wstępną oceną i zasadami współpracy ratowników z laboratorium analitycznym.

 

 

Tematy wykładów:

W1 – Pojęcie diagnostyki laboratoryjnej i jej rola w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przypadkach nagłych. prof. dr hab. Dagna Bobilewicz

 

W2 – Serologiczne markery wirusowego zapalenia wątroby i HIV. Postępowanie poekspozycyjne. dr Marzena Iwanowska

W3- Badania różnicowe w „ostrym brzuchu” (enzymologia kliniczna). Dr hab. Olga Ciepiela

 

 

BIOCHEMIA KLINICZNA

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE, II rok, semestr zimowy 2017/2018 r.

 

 

Tematy ćwiczeń:

 

1.      Podstawy biochemii grup krwi. Przepisy dotyczące toczenia krwi na ratunek. Oznaczanie grup krwi .Mgr Małgorzata Pamięta, mgr Ewa Posmykiewicz,

2.      Zasady pobierania materiału do badania ze szczególnym uwzględnieniem systemów pobierania krwi żylnej i kapilarnej (podciśnieniowe, strzykawko-probówki, kapilary). Pozalaboratoryjne przyczyny błędów. Pobieranie krwi włośniczkowej dr Hanna Zborowska, dr hab. Olga Ciepiela

3.      Parametry i wartości krytyczne. Rola analizy parametrów krytycznych z uwzględnieniem badań gazometrycznych, podstawowych elektrolitów, glukozy, troponiny. Interpretacja wyników badań dr Marzena Iwanowska, mgr Milena Małecka

4.      Podstawy badań z zakresu hematologii i układu krzepnięcia. Interpretacja wyników badań. - mgr Milena Małecka, dr hab. Olga Ciepiela

5.      Oznaczenia zdecentralizowane oparte o tzw. szybkie testy /paski do badania moczu, próba ciążowa,  pomiary glukozy przy użyciu glukometrów, testy do wykrywania narkotyków w moczu/. Zaliczenie testowe ćwiczeń- dr hab. Olga Ciepiela, dr Hanna ZborowskA

KOLEJNOŚĆ ĆWICZEŃ 2 – 5 MOŻE ULEC ZMIANIE

Ćwiczenia Mają charakter praktyczny i polegają na samodzielnym wykonywaniu zadań szkoleniowych jak: nakłuwanie opuszki palca, płatka ucha, wykonanie oznaczenia próby ciążowej itp.

Na ćwiczeniach obowiązuje odzież i obuwie ochronne.

Podręczniki:

1.     Dembińska-Kieć A. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Urabn&Partner 2017

2.     Brongel L. Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR. PZWL 2017

3. Zuwała-Jagiełło J, Biochemia kliniczna. Podręcznik do ćwiczeń dla studentów oddziału analityki medycznej. Uniwersytet Medyczny Wrocław 2017 

4. Skrypt „Diagnostyka Laboratoryjna” pod red. Prof. Urszuli Demkow wydany przez WUM  Warszawa /2015/ – wybrane rozdziały zgodnie z programem

5. Materiały przekazywane podczas zajęć