Skład osobowy

Kierownik:

dr hab. n. med. Olga Ciepiela (olga.ciepiela@wum.edu.pl)

Adiunkt badawczo-dydaktyczny:


dr n. o zdr. Emilia Czyżewska (emilia.czyzewska@wum.edu.pl

Asystent badawczo-dydaktyczny:

mgr Milena Małecka-Giełdowska (milena.malecka@wum.edu.pl)

Adiunkt dydaktyczny:

dr n. med. Marzena Iwanowska (marzena.iwanowska@wum.edu.pl)

Asystent dydaktyczny:

mgr Agnieszka Wiśniewska (agnieszka.wisniewska@wum.edu.pl)

Doktorantka:

mgr Justyna Malinowska

oraz

asystenci Pracownicy Laboratorium Centralnego, zatrudnieni na etatach SP CSK, zaangażowani w proces nauczania diagnostyki laboratoryjnej i analityki:

mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska,

mgr Małgorzata Pamięta

mgr Paweł Kozłowski

Sekretarka:

mgr Aleksandra Frunze