• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Kształcenie podyplomowe

 STUDIA PODYPLOMOWE:

Analityka medyczna - 2-letnie studia dla osób posiadających odpowiednie wykształcenie wyższe

I rok - Ogólna analityka medyczna i techniki pobierania materiału. (2 sem)

Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych. (2 sem)

II rok - Diagnostyka hematologiczna.(3 sem)

Diagnostyka laboratoryjna. (4 sem)

KIERUNEK ZAMKNIĘTY

KSZTAŁCENIE SPECJALIZACYJNE:

dla diagnostów laboratoryjnych zarówno w trybie podstawowym, jak i w trybie uzupełniającym  

- prowadzenie kursów przewidzianych programem specjalizacji (rocznie około 130 osób),

- staże kierunkowe zarówno dla diagnostów, jak i lekarzy specjalizujących się w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i innych dyscyplin (np. ginekologia, alergologia), dla których staże laboratoryjne są wymagane.

Zakład Diagnostyki i Laboratorium są jednostkami wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie wszystkich form specjalizacji z diagnostyki.