Jesteś tutaj

analityka III rok

Analityka ogólna i techniki pobierania materiału  -  2016/2017

 

Zajęcia prowadzone są  przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1a, Warszawa

P. o. Kierownika Zakładu: dr med. Marta Faryna

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w Zakładzie na bieżąco.

 

Godziny przyjęć: uzgadniane są na bieżąco w sekretariacie.

Wykłady – 15 godzin

Odbywają się we środy, w dniach 16 02 2017 r. – 29 03 2017 r. - w godzinach 10:30 12:00, w dniu 05 04 2017 r. w godzinach  10:30 – 11:15, w Sali im. Prof. Bronisława Koskowskiego na Wydziale Farmacji

Tematy wykładów:

1.     Pojęcie badań laboratoryjnych i etapy ich  wykonywania – prof. dr Dagna Bobilewicz, 15 02 2017 r. 

2.     Czynniki stanowiące zagrożenie w laboratorium. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium – dr Hanna Zborowska, 22 02 2017 r. 

3.     Mocz jako materiał do badań laboratoryjnych – dr Marzena Iwanowska,  01 03 2017  r.

4.     Rola badania moczu w profilaktyce, diagnostyce i monitorowaniu postępowania medycznego - dr Marzena Iwanowska,  08 03 2017 r.

5.     Pojęcie jakości i zakresu wartości odniesienia. Ich znaczenie w interpretacji wyniku – prof. dr Dagna Bobilewicz, 15 03 2017 r. 

6.     Badanie płynów z jam ciała i PMR – mgr Agnieszka Wiśniewska, 22 03 2017 r.

7.     Techniki znajdujące zastosowanie w rutynowym medycznym laboratorium diagnostycznym – dr Hanna Zborowska, 29 03 2017 r.

8.     Zaliczenie pisemne wykładów – dr Hanna Zborowska,  05 04 2017 r.

 

Ćwiczenia wymiar godzin:

Ćwiczenia: 45 godzin

Odbywają się terenie Centralnego Laboratorium SP CSK, Banacha 1a /niski parter/

Tematy ćwiczeń:

 

1.     Badanie ogólne moczu - podstawy – dr Marzena Iwanowska

2.     Zajęcia praktyczne z badania moczu ze szczególnym uwzględnieniem roli pasków testowych – dr Marzena Iwanowska, mgr Emilia Czyżewska

3.      Badanie ogólne moczu ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopowej oceny osadu – dr Marzena Iwanowska, mgr Emilia Czyżewska

4.      Zajęcia praktyczne z badania płynu mózgowo rdzeniowego -  mgr Agnieszka Wiśniewska, mgr Emilia Czyżewska

5.      Zajęcia praktyczne z badania płynów ustrojowych. Rola badania płynów z jam ciała. Pojęcie przesięku i wysięku. Metody ich różnicowania – mgr Agnieszka Wiśniewska, mgr Emilia Czyżewska

6.      Rola badania kału w różnych patologiach klinicznych. Inny materiał biologiczny /kamienie, ślina, łzy, żółć, nasienie/ i możliwości jego wykorzystania w diagnostyce – mgr Paweł Kozłowski/

7.      Badanie ogólne moczu i PMR – dr Marzena Iwanowska, mgr Emilia Czyżewska

8.      Zaliczenie praktyczne i teoretyczne zajęć 1 – 7  - dr Marzena Iwanowska, mgr Agnieszka Wiśniewska

9.      Zajęcia praktyczne z pobierania krwi żylnej /Zakład Pielęgniarstwa, ul. Ciołka/

10. Zajęcia praktyczne z pobierania krwi żylnej /Zakład Pielęgniarstwa, ul. Ciołka/

11. Rodzaje i charakterystyka materiału biologicznego do badań. Czynniki biologiczne stanowiące zagrożenie w laboratorium. Systemy pobierania krwi – dr Hanna Zborowska  

12. Czynniki poza laboratoryjne wpływające na wynik badania. Standardy przy pobieraniu materiału do badania. Rola i rodzaje antykoagulantów –    dr Marta Faryna

13. Zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych. Zasady znakowania i identyfikacji próbek. Zajęcia praktyczne z pobierania krwi włośniczkowej –  dr Hanna Zborowska, dr Marta Faryna

14. Przechowywanie i transport próbek. Zasady sortowania materiału do badań. Przygotowanie procedury pobierania krwi. Wizyta w punkcie pobrań – dr Marta Faryna

15. Omówienie przygotowanych procedur – dr Marta Faryna

Obieg materiału i zasady dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem etapu przygotowania próbek do badania.  Wizyta w laboratorium –  dr Hanna Zborowska

Kolokwium teoretyczne, pisemne /ćwiczenia 9 -15/

 

Na ćwiczeniach obowiązuje odzież ochronna, ochraniacze na obuwie lub zmiana obuwia