Jesteś tutaj

analityka III rok

Analityka ogólna i techniki pobierania materiału  -  2017/2018 semestr letni

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w Zakładzie na bieżąco.

Wykłady – 15 godzin - odbywają się we środy,

w dniach 21 02 2018r. – 11 04 2018 r. - w godzinach 10:30 12:00,

w dniu 18 04 2017r. w godzinach  10:30 – 11:15, w Sali im. Prof. Bronisława Koskowskiego na Wydziale Farmacji

 Tematy wykładów:

1. Pojęcie badań laboratoryjnych i etapy ich  wykonywania – prof. dr Dagna Bobilewicz, 21 02 2018r

2. Czynniki stanowiące zagrożenie w laboratorium. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium – dr Hanna Zborowska, 28 02 2018r.

3. Mocz jako materiał do badań laboratoryjnych – dr Marzena Iwanowska,   07 03 2018r.

4. Rola badania moczu w profilaktyce, diagnostyce i monitorowaniu postępowania medycznego - dr Marzena Iwanowska,  14  03 2018r.

5. Pojęcie jakości i zakresu wartości odniesienia. Ich znaczenie w interpretacji wyniku – prof. dr Dagna Bobilewicz, 21 03 2018r.

6. Badanie płynów z jam ciała i PMR – mgr Agnieszka Wiśniewska,     28 03 2018r.

7. Techniki znajdujące zastosowanie w rutynowym medycznym laboratorium diagnostycznym –dr Hanna Zborowska, 11 04 2018r.

8.  Zaliczenie pisemne wykładów – dr Hanna Zborowska,  18 04 2018r.

Ćwiczenia Wymiar godzin:

Ćwiczenia: 45 godzin

Odbywają się terenie Centralnego Laboratorium SP CSK, Banacha 1a /niski parter/

Tematy ćwiczeń: (harmonogram na tablicy w zakładzie)

1. Badanie ogólne moczu - podstawy – dr Marzena Iwanowska

2. Zajęcia praktyczne z badania moczu ze szczególnym uwzględnieniem roli pasków testowych – dr Marzena Iwanowska, dr Emilia Czyżewska

3. Badanie ogólne moczu ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopowej oceny osadu – dr Marzena Iwanowska, dr Emilia Czyżewska

4. Zajęcia praktyczne z badania płynu mózgowo rdzeniowego –  mgr Agnieszka Wiśniewska, dr Emilia Czyżewska

5. Zajęcia praktyczne z badania płynów ustrojowych. Rola badania płynów z jam ciała. Pojęcie przesięku i wysięku. Metody ich różnicowania –  mgr Agnieszka Wiśniewska, dr Emilia Czyżewska

6. Rola badania kału w różnych patologiach klinicznych. Inny materiał biologiczny /kamienie, ślina, łzy, żółć, nasienie/ i możliwości jego wykorzystania w diagnostyce – mgr Paweł Kozłowski/

7.  Badanie ogólne moczu i PMR – zajęcia praktyczne cd.-  dr Marzena Iwanowska, dr Emilia Czyżewska

8. Zaliczenie praktyczne i teoretyczne zajęć 1 – 7  - dr Marzena Iwanowska, mgr Agnieszka Wiśniewska

9. Zajęcia praktyczne z pobierania krwi żylnej /Zakład Pielęgniarstwa, ul. Ciołka/

10. Zajęcia praktyczne z pobierania krwi żylnej /Zakład Pielęgniarstwa, ul. Ciołka/

11. Rodzaje i charakterystyka materiału biologicznego do badań. Czynniki biologiczne stanowiące zagrożenie w laboratorium. Systemy pobierania krwi – dr Hanna Zborowska  

12. Standardy przy pobieraniu materiału do badania. Czynniki poza laboratoryjne wpływające na wynik badania  Rola i rodzaje antykoagulantów  – Mgr Paweł Kozłowski  

13.  Zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych. Zasady znakowania i identyfikacji próbek. Zajęcia praktyczne z pobierania krwi włośniczkowej – dr Hanna Zborowska, dr Marta Faryna

14. Przechowywanie i transport próbek. Przygotowanie procedury pobierania krwi. Wizyta w punkcie pobrań – dr Marta Faryna

15. Omówienie przygotowanych procedur – dr Marta Faryna

Obieg materiału i zasady dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem etapu przygotowania próbek do badania.  Wizyta w laboratorium –  dr Hanna Zborowska 

Kolokwium teoretyczne, pisemne /ćwiczenia 9 -15/