• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

analityka III rok

Analityka ogólna i techniki pobierania materiału - 2018/2019 r., IIIrok

 

Zajęcia prowadzone są  przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1a, Warszawa

Kierownik Zakładu: dr hab. n med. Olga Ciepiela

Osoba odpowiedzialna: dr Marzena Iwanowska, marzena.iwanowska@wum.edu.pl

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na stronie Zakładu na bieżąco

Godziny przyjęć: uzgadniane są na bieżąco w sekretariacie.

 

Wykłady – 15 godzin

Odbywają się we środy, w dniach 20 02 2019 r. – 10 04 2019 r. - w godzinach 14:15 15:45, w dniu 17 04 2017 r. w godzinach  14:15 – 15:00, w Sali im. Prof. Bronisława Koskowskiego na Wydziale Farmacji

Tematy wykładów:

1.   Pojęcie badań laboratoryjnych i etapy ich  wykonywania – dr hab. n med.  Dagna Bobilewicz, 20 02 2019 r.

2.   Czynniki stanowiące zagrożenie w laboratorium. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium – dr Hanna Zborowska, 06 03 2019 r.

3.   Mocz jako materiał do badań laboratoryjnych – dr Marzena Iwanowska,   03 04 2019  r.

4.   Rola badania moczu w profilaktyce, diagnostyce i monitorowaniu postępowania medycznego - dr Marzena Iwanowska,  20  03 2019 r.

5.   Pojęcie jakości i zakresu wartości odniesienia. Ich znaczenie w interpretacji wyniku – dr hab. n med. - Dagna Bobilewicz, 27 03 2019 r.

6.   Badanie płynów z jam ciała i PMR – mgr Agnieszka Wiśniewska, 13 03 2019 r.

7.   Techniki znajdujące zastosowanie w rutynowym medycznym laboratorium diagnostycznym – dr Hanna Zborowska, 10 04 2019 r.

8.    Zaliczenie pisemne wykładów – dr Hanna Zborowska,  17 04 2019 r.

 

Ćwiczenia wymiar godzin: 45 godzin

Odbywają się terenie Centralnego Laboratorium SP CSK, Banacha 1a /niski parter/

Tematy ćwiczeń:

1.   Badanie ogólne moczu - podstawy – dr Marzena Iwanowska

2.   Zajęcia praktyczne z badania moczu ze szczególnym uwzględnieniem roli pasków testowych – dr Marzena Iwanowska, dr Emilia Czyżewska

3.   Badanie ogólne moczu ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopowej oceny osadu – dr Marzena Iwanowska, dr Emilia Czyżewska

4.   Zajęcia praktyczne z badania płynu mózgowo rdzeniowego –  mgr Agnieszka Wiśniewska, dr Emilia Czyżewska

5.   Zajęcia praktyczne z badania płynów ustrojowych. Rola badania płynów z jam ciała. Pojęcie przesięku i wysięku. Metody ich różnicowania –  mgr Agnieszka Wiśniewska, dr Emilia Czyżewska

6.   Rola badania kału w różnych patologiach klinicznych. Inny materiał biologiczny /kamienie, ślina, łzy, żółć, nasienie/ i możliwości jego wykorzystania w diagnostyce – mgr Paweł Kozłowski/

7.   Badanie ogólne moczu i PMR – zajęcia praktyczne cd.-  dr Marzena Iwanowska, mgr Agnieszka Wiśniewska

8.   Zaliczenie praktyczne i teoretyczne zajęć 1 – 7  - dr Marzena Iwanowska, mgr Agnieszka Wiśniewska

9.   Zajęcia praktyczne z pobierania krwi żylnej /Zakład Pielęgniarstwa, ul. Ciołka/

10. Zajęcia praktyczne z pobierania krwi żylnej /Zakład Pielęgniarstwa, ul. Ciołka/

11. Rodzaje i charakterystyka materiału biologicznego do badań. Czynniki biologiczne stanowiące zagrożenie w laboratorium. Systemy pobierania krwi – dr Hanna Zborowska  

12. Standardy przy pobieraniu materiału do badania. Czynniki poza laboratoryjne wpływające na wynik badania  Rola i rodzaje antykoagulantów  - dr Hanna Zborowska

13. Zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych. Zasady znakowania i identyfikacji próbek. Zajęcia praktyczne z pobierania krwi włośniczkowej – dr Hanna Zborowska

14. Przechowywanie i transport próbek. Przygotowanie procedury pobierania krwi. Wizyta w punkcie pobrań – dr Hanna Zborowska

15. Omówienie przygotowanych procedur. Obieg materiału i zasady dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem etapu przygotowania próbek do badania.  Wizyta w laboratorium –  dr Hanna Zborowska

Kolokwium teoretyczne, pisemne /ćwiczenia 9 -15/ 

Na ćwiczeniach obowiązuje odzież ochronna, ochraniacze na obuwie lub zmiana obuwia