Analityka II rok

Dla studentów II roku kierunku Analityka medyczna prowadzone są przedmioty:

- Immunologia (semestr zimowy)

- Analityka ogólna (semestr letni)

- Techniki pobierania materiału (semestr letni)