• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Strona główna

Zakład został utworzony jako samodzielna jednostka Wydziału Nauki o Zdrowiu w 2002 r. na bazie istniejącej uprzednio placówki działającej na terenie Szpitala przy Banacha (Laboratorium) od początku jego istnienia.