Strona główna

Zakład Medycyny Laboratoryjnej działa na bazie Laboratorium Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (szpital Banacha), co zapewnia studentom kontakt z praktyką laboratoryjną w warunkach klinicznych i w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne.

Zakład został utworzony jako samodzielna jednostka Wydziału Nauki o Zdrowiu w 2002 r. na bazie istniejącej uprzednio placówki działającej na terenie Szpitala przy Banacha (Laboratorium) od początku jego istnienia. Od 1.10.2022 roku w strukury Zakładu włączono Pracownię Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej WF WUM, tym samym realizowane w Zakładzie zajęcia rozszerzyły się o Chemię Kliniczną i Biochemię Kliniczną.

Pracownicy Zakładu, poza swoją pracą naukową i dydaktyczną dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wypełniają obowiązki diagnostów laboratoryjnych w Laboratorium CSK UCK WUM, aktywnie działają na rzecz Samorządu Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL i KIDL) oraz zasiadają w gronach zarządczych stowarzyszeń i towarzystw naukowych zajmujących się medycyną laboratoryjną (PTDL i KMLwP).

Od czerwca 2022 kierownik Zakładu pełni funkcję Przewodniczącej Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (kadencja 2022-2026).

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Zakładu przygotowali podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i pierwszych lat analityki medycznej "Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie" Red. Olga Ciepiela, Wydawnictwo PZWL, 2021. Natomiast w ramach działalności naukowej prowadzą Studenckie Koło Naukowe Medycyny Laboratoryjnej, które, pomimo krótkiego stażu, może pochwalić się bardzo dynamiczną aktywnością.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół ZML WF WUM