Strona główna

Zakład został utworzony jako samodzielna jednostka Wydziału Nauki o Zdrowiu w 2002 r. na bazie istniejącej uprzednio placówki działającej na terenie Szpitala przy Banacha (Laboratorium) od początku jego istnienia. Od 1.10.2020 wchodzi w skład Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego WUM.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Zakładu przygotowali podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i pierwszych lat analityki medycznej.