Badania naukowe

Główne kierunki badań:

  • zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowo-magnezowej w populacji szpitalnej
  • wykorzystanie biomarkerów laboratoryjnych w stratyfikacji ryzyka pacjentów z COVID-19 i w ocenie odległych powikłań zakażenia SARS-CoV-2
  • diagnostyka gammapatii mono- i poliklonalnych
  • harmonizacja wyników badań uzyskiwanych za pomocą różnych analizatorów
  • nowe aspekty w biologii zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych