Jesteś tutaj

położnictwo I stopnia

Diagnostyka Laboratoryjna 2017/2018 

Wykłady - 10 godz.               5 x 2 godz.

Ćwiczenia - 20 godz.          10 x 2 godz.

 Wykłady odbywają się w godzinach 10:30 – 12:00, w dniach 17 listopada – 8 grudnia 2017 r. w Sali im. Prof. Leśniowskiego, ul. Nowogrodzka 59, 15 grudnia 2017 r. w Auli A CD

Tematy wykładów:

1. Odmienności badań w okresie ciąży i noworodkowym. Badania skriningowe noworodków - dr Marta Faryna 17 11 2017r

2. Podstawy hemostazy - mgr Elżbieta Przybyszewska Kazulak, 24 11 2017 r.

3. Badania laboratoryjne z zakresu hematologii. - mgr Agnieszka Wiśniewska, 01 12 2017r.

4. Pojęcie diagnostyki laboratoryjnej i jej rola w ochronie zdrowia -  prof. Dagna Bobilewicz, 08 12 2017r.

5. Podstawowe badania laboratoryjne dla celów transfuzjologii. Laboratoryjna diagnostyka konfliktu serologicznego – mgr Małgorzata Pamięta 15 12 2017r.

Ćwiczenia - semestr letni

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego /na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK, niski parter, ul. Banacha 1a/ godziny zajęć według harmonogramu/

Tematy ćwiczeń:

1.  Rola badań laboratoryjnych w procesie diagnostycznym. Formy przedstawiania wyników badań analitycznych. Zasady organizacji laboratorium /zwiedzanie laboratorium/ - dr E Czyżewska, dr H Zborowska

2. Materiał do badań laboratoryjnych. Antykoagulanty – mgr Paweł Kozłowski, dr H Zborowska

3. Zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych. Zasady znakowania i identyfikacji próbek. Przechowywanie i transport próbek – dr H Zborowska, dr M Faryna

4. Zasady pobierania krwi do badań laboratoryjnych. Systemy pobierania krwi. Poza laboratoryjne i laboratoryjne przyczyny błędów – dr H Zborowska, dr M Faryna

5.  Mocz jako materiał do badan laboratoryjnych – dr Marzena Iwanowska, dr E Czyżewska

6. Podstawy oznaczeń wirusologicznych ze szczególnym uwzględnieniem HBV, HCV i HIV – dr Marzena Iwanowska, dr E Czyżewska

7.  Podstawowe badania układu krzepnięcia – mgr Elżbieta Kazulak, dr E Czyżewska

8. Badania morfologii krwi obwodowej – mgr Agnieszka Wiśniewska, dr E Czyżewska

9. Oznaczanie grupy krwi w układzie ABO i Rh, badanie przeglądowe przeciwciał metodami manualnymi - mgr Ewa Posmykiewicz, mgr Edyta Kuchta

10. Badania hormonalne w ciąży (praktyczne wykonanie próby ciążowej) – dr Marta Faryna, dr Hanna Zborowska