Jesteś tutaj

położnictwo I stopnia

Diagnostyka Laboratoryjna 2018 - 19

semestr zimowy

Wykłady - 10 godz.               5 x 2 godz.

 Wykłady 

odbywają się w godzinach 10:30 – 12:00, w dniach od 16 listopada - 14 grudnia 2018 r. w Sali im. Prof. Leśniowskiego, ul. Nowogrodzka 59.
 

Tematy wykładów:

  1. Odmienności badań w okresie ciąży i noworodkowym. Badania skriningowe noworodków – dr hab. n. med. Olga Ciepiela /16 11 2018 r./
  2. Badania laboratoryjne w diagnostyce zaburzeń hormonalnych – mg Ewa Kozłowska /23 11 2018 r./
  3. Podstawowe badania laboratoryjne dla celów transfuzjologii. Laboratoryjna diagnostyka konfliktu serologicznego – mgr Małgorzata Pamięta /30 11 2018 r./
  4. Pojęcie diagnostyki laboratoryjnej i jej rola w ochronie zdrowia - prof. Dagna Bobilewicz /07 12 2018 r./
  5. Hemostaza w ciąży - mgr Elżbieta Przybyszewska Kazulak /14 12 2018 r.

semestr letni

Ćwiczenia - 20 godz.          10 x 2 godz.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego /na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK, niski parter, ul. Banacha 1a/ godziny zajęć według harmonogramu/

Tematy ćwiczeń: