• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

położnictwo I stopnia

Diagnostyka Laboratoryjna 2018 - 19

semestr zimowy

Wykłady - 10 godz.     5 x 2 godz.

odbywają się w godzinach 10:30 – 12:00, w dniach od 16 listopada - 14 grudnia 2018 r. w Sali im. Prof. Leśniowskiego, ul. Nowogrodzka 59.
 

Tematy wykładów:

  1. Odmienności badań w okresie ciąży i noworodkowym. Badania skriningowe noworodków – dr hab. n. med. Olga Ciepiela /16 11 2018
  2. Badania laboratoryjne w diagnostyce zaburzeń hormonalnych – mg Ewa Kozłowska /23 11 2018
  3. Podstawowe badania laboratoryjne dla celów transfuzjologii. Laboratoryjna diagnostyka konfliktu serologicznego – mgr Małgorzata Pamięta /30 11 2018
  4. Pojęcie diagnostyki laboratoryjnej i jej rola w ochronie zdrowia - prof. Dagna Bobilewicz /07 12 2018
  5. Hemostaza w ciąży - mgr Elżbieta Przybyszewska Kazulak /14 12 2018

semestr letni

Ćwiczenia – 20 godzin /10 x 2 godz. /semestr letni/

Ćwiczenia odbywają się w salach ćwiczeniowych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego /na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK, niski parter, ul. Banacha 1a/ godziny zajęć według harmonogramu.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności określania celu badań laboratoryjnych, roli położnej w uzyskiwaniu odpowiedniej jakości próbki do badań, interpretacji podstawowych wyników badań laboratoryjnych, a także samodzielne wykonywanie wybranych badań zdecentralizowanych.

Tematy ćwiczeń:

1.  Rola badań laboratoryjnych w procesie diagnostycznym. Formy przedstawiania wyników badań analitycznych. Zasady organizacji laboratorium  - dr Emilia Czyżewska, dr Hanna Zborowska

2.  Materiał do badań laboratoryjnych. Antykoagulanty – mgr Paweł Kozłowski, dr Hanna  Zborowska

3.  Zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych. Zasady znakowania i identyfikacji próbek. Przechowywanie i transport próbek –  dr Hanna Zborowska, dr Emilia Czyżewska

4.  Zasady pobierania krwi do badań laboratoryjnych. Systemy pobierania krwi. Poza laboratoryjne i laboratoryjne przyczyny błędów –  dr Hanna Zborowska, dr Emilia Czyżewska

5.  Mocz jako materiał do badan laboratoryjnych – dr Marzena Iwanowska, dr E Czyżewska

6.  Podstawy oznaczeń wirusologicznych ze szczególnym uwzględnieniem HBV, HCV i HIV – dr Marzena Iwanowska, dr Emilia Czyżewska

7.  Podstawowe badania układu krzepnięcia – mgr Katarzyna Pawlak, dr Emilia Czyżewska

8.  Badania morfologii krwi obwodowej – dr Emilia Czyżewska, mgr Agnieszka Wiśniewska

9.  Oznaczanie grupy krwi w układzie ABO i Rh, badanie przeglądowe przeciwciał metodami manualnymi - mgr Ewa Posmykiewicz, mgr Małgorzata Pamięta

10. Inny materiał diagnostyczny w położnictwie /płyn owodniowy, smółka, nasienie, wymaz z pochwy i szyjki macicy/ dr hab. n. med. Olga Ciepiela, dr Hanna Zborowska ZALICZENIE

 

Zaliczenie – testowe, na ostatnich zajęciach dla poszczególnych grup

Na ćwiczeniach obowiązują: odzież i obuwie ochronne