• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Publikacje

2019

1. Blocka-Gumowska M, Holka J, Ciepiela O. Hypersegmentation of granulocytes and monocytes in patient with primary myelofibrosis treated with hydroxycarbamide. Turk J Hematol 2019; DOI: 10.4274/tjh.2018.0395

2. Kozłowski P, Ciepiela O. Clot signature curve analysis as a useful tool of thrombin time measurement in case of failed optical reading. Haemastaseologie 2019; doi: 10.1055/s-0039-1685166

3. Korytowska N, Wyczałkowska-Tomasik A, Wiśniewska A, Pączek L, Giebułtowicz J.Development of the LC-MS/MS method for determining the p-cresol level in plasma. J Pharm Biomed Anal. 2019;167:149-154

4. Błazucka U, Iwanowska I, Bobilewicz D. Wpływ wzorów (MDRD i CDK-EPI) do wyliczania eGFR w klasyfikacji pacjentów do poszczególnych stadiów przewlekłej choroby nerek. Diagn Lab. 2019; 55(1): 29-34

5. Kozłowska E, Ciepiela O. Zespół głodnych kosci: biochemiczne i kliniczne czynniki ryzyka. Diagn Lab. 2019; 55(1): 43-48

6. Ciepiela O. Laboratoryjna diagnostyka nieimmunologicznych niedokrwistości hemolitycznych – membranopatie. Współczesna Medycyna Laboratoryjna 2019; 1(1): 16-21

7. Grodecki K, Zbroński K, Przybyszewska-Kazulak E, Olasińska-Wiśniewska A, Wilimski R, Rymuza B, Scisło P, Czub P, Koper D, Kochman J, Pawlak K, Ciepiela O, Grygier M, Jemielity M, Lesiak M, Filipiak KJ, Opolski G, Huczek Z. Pre-procedural abnormal function of von Willebrand Factor is predictive of bleeding after surgical but not transcatheter aortic valve replacement. J Thromb Thrombolysis. 2019 Jul 29. doi: 10.1007/s11239-019-01917-7

8. Ciepiela O. Laboratoryjna diagnostyka nieimmunologicznych niedokrwistości hemolitycznych – zaburzenia związane z czynnikami wewnątrzkrwinkowymi. Współczesna Medycyna Laboratoryjna 2019; 1(2):71-77

2018

1.  Czyżewska E, Kujawiak A, Bobilewicz D, Szarpak Ł, Czyżewski Ł. The assessment of the utility of novel peripheral blood morphology parameters, including reticulocytic, in the diagnosis of iron deficiency and sideropenic anemia. Post N Med 2018; XXXI(1):32-41

2. Chlebowska-Tuz J, Sokolowska O, Gaj P, Lazniewski M, Firczuk M, Borowiec K, Sas-Nowosielska H, Bajor M, Malinowska A, Muchowicz A, Ramji K, Stawinski P, Sobczak M, Pilch Z, Rodziewicz-Lurzynska A, Zajac M, Giannopoulos K, Juszczynski P, Basak GW, Plewczynski D, Ploski R, Golab J, Nowis D. Inhibition of protein disulfide isomerase induces differentiation of acute myeloid leukemia cells. Haematologica. 2018 Jul 12. pii: haematol.2018.190231. doi: 10.3324/haematol.2018.190231

3. Skarżyńska E, Zborowska H, Jakimiuk AJ, Karlińska M, Lisowska-Myjak B. Variations in serum concentrations of C-reactive protein, ceruloplasmin, lactoferrin and myeloperoxidase and their interactions during normal human pregnancy and postpartum period. J Trace Elem Med Biol. 2018;46:83-87

4. Ciepiela O, Old and new insights into the diagnosis of hereditary spherocytosis. Ann Transl Med 2018; 6(17):339

5. Kozłowski P, Ciepiela O. Technika pośredniej w wykrywaniu autoprzeciwciał charakterystycznych dla autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby. Laboratorium Medyczne 2018; 3:20-26

6. Ciepiela O. Błędy diagnostyczne podczas interpretacji badań laboratoryjnych u dzieci. Klinika Pediatryczna 2018; 26(5): 5102-5106

7. Guzel T, Mirowska-Guzel D, Lech G Wroński M, Iwanowska M, Słodkowski M. Carcinoembryonic antigen and matrix metalloproteinase 2 serum and peritoneal washes concentration in staging and prognosis in colorectal cancer patients. Polski Przegląd Chirurgiczny 2018;90(5):36-43

8. Ciepiela O, Nowak M, Wronska M, Adamowicz-Salach A, Kotuła I. Eosin-5’-maleimide binding test – do we use appropriate reference values to detect hereditary spherocytosis in neonates? J Int Lab Hematol 2018; doi: 10.1111/ijlh.12958

2017

1. Czyzewski L, Wyzgal J, Czyzewska E, Sierdzinski J, Szarpak L. Contribution of volume overload to the arterial stiffness of hemodialysis patients. Ren Fail. 2017;39(1):333-339

2. Czyzewska E, Rodziewicz-Lurzynska A, Bobilewicz D. AL amyloidoza z zajęciem mięśnia sercowego – rola oznaczeń wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulin w surowicy – Serum Free Light Chains (sFLC) w diagnostyce i klasyfikacji rokowniczej. Diagn Lab 2017; 53(3): 175-184

3. Czyzewski L, Wyzgal J, Czyzewska E, Sanko-Resmer J, Szarpak L.Assessment of Volumetric Hemodynamic Parameters and Body Composition in Stable Renal Transplant Recipients. Ann Transplant. 2017;22:187-198

4. Kmin E, Bobilewicz D. Metody potencjometryczne w rutynowych oznaczeniach stężeń jonów sodu i potasu. Diagn Lab 2017; 53(3): 185-190

5. Strzelak K, Rybakowska A, Wisniewska A, Koncki R. Photometric flow analysis system for biomedical investigation of iron/transferrin speciation in human serum. Anal Chim Acta. 2017;995:43-51

6. Czyzewski L, Wyzgal J, Czyzewska E,  Szarpak L. Emergency care of the dialysis patients. Disaster Emerg Med J 2017;2(1):39-44.

7. Czyzewski L, Wyzgal J, Sierdzinski J, Czyzewska E, Smereka J, Szarpak L. Comparison of 3 Times a Week 4- and 5-Hour In-Center Hemodialysis Sessions with Use of Continuous Non-Invasive Hemodynamic Monitoring. Ann Transplant. 2017;22:346-353

8. Farhan R, Urbanowska E, Zborowska H, Król M, Król M, Torosian T, Piotrowska I, Bogusz K, Skwierawska K, Jedrzejczak W, Snarski E. Biosimilar G-CSF versus filgrastim and lenograstim in healthy unrelated volunteer hematopoietic stem cell donors. Ann Hematol. 2017;96(10):1735-1739

 

2016

 • Zakres stężeń kreatyniny w odniesieniu do wartości szacowanego przesączania kłębuszkowego (eGFR). U. Błazucka, M. Iwanowska, D. Bobilewicz Diagn. Lab. 2016
 • Układ białka C - jego rola w procesach hemostazy. P. Kozłowski, Laboratorium 9-10/2016
 • Is cystatin C a dialysis adequacy marker? M.Faryna, A. Wiszniewska, E. Kmin, Clin Chem Lab Med 2016
 • Immature platelet fraction - a biomarker of inflamatory changes of different origin? E. Czyżewska, A. Wiśniewska, A.Rusin, M. Błocka-Gumowska, D.Bobilewicz, M.Faryna Clin Chem Lab Med 2016
 • The association of red cell distribiution widith with renal function after kidney transplantation. Ł.Czyżewski, J.Wyzgał, E.Czyżewska, Ł. Szarpak Clin Chem Lab Med 2016
 • The association of red cell distribiution widith with cardiovascular risk factors after kidney transplantation. Ł.Czyżewski, J.Wyzgał, E.Czyżewska, Ł. Szarpak Clin Chem Lab Med 2016
 • The association of red cell distribiution widith with cardiovascular risk factors in hemodialysis patients. Ł.Czyżewski, J.Wyzgał, E.Czyżewska, Ł. Szarpak Clin Chem Lab Med 2016
 • Parformance of the eGFR formulas MDRD and CKD-EPI in relation to the blood pressure in renal transplant recipients.Ł.Czyżewski, J.Wyzgał, E.Czyżewska, Ł. Szarpak Clin Chem Lab Med 2016
 • Best use of red cell distribiution widith in patients after liver transplantation. Ł. Czyżewski, L. Chachulska, J.Wyzgał, E.Czyżewska, Ł.Szarpak Clin Chem Lab Med 2016
 • Best use of red cell distribiution widith in patients with chronic kidney disease. Ł. Czyżewski, A.Badaczewska, J.Wyzgał,L. Chachulska,  E.Czyżewska, Clin Chem Lab Med 2016
 • Evaluation of a new 5 differential compact automated analyser: accuracy and ergonomics. E.Czyżewska,A.Wiśniewska, M.Błocka-Gumowska, J.Hetmańczuk, D.Bobilewicz, C.Duroux, M.Pastore Int J of Lab Hem 38-S2,2016
 • The influence of eGFR calculation method on patient classification to G2 or G3A CKD stage. U.Błazucka, M.Iwanowska,D.Bobilewicz Clin Chem Lab Med 2016