2017

1. Czyzewski L, Wyzgal J, Czyzewska E, Sierdzinski J, Szarpak L. Contribution of volume overload to the arterial stiffness of hemodialysis patients. Ren Fail. 2017;39(1):333-339

2. Czyzewska E, Rodziewicz-Lurzynska A, Bobilewicz D. AL amyloidoza z zajęciem mięśnia sercowego – rola oznaczeń wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulin w surowicy – Serum Free Light Chains (sFLC) w diagnostyce i klasyfikacji rokowniczej. Diagn Lab 2017; 53(3): 175-184

3. Czyzewski L, Wyzgal J, Czyzewska E, Sanko-Resmer J, Szarpak L.Assessment of Volumetric Hemodynamic Parameters and Body Composition in Stable Renal Transplant Recipients. Ann Transplant. 2017;22:187-198

4. Kmin E, Bobilewicz D. Metody potencjometryczne w rutynowych oznaczeniach stężeń jonów sodu i potasu. Diagn Lab 2017; 53(3): 185-190

5. Strzelak K, Rybakowska A, Wisniewska A, Koncki R. Photometric flow analysis system for biomedical investigation of iron/transferrin speciation in human serum. Anal Chim Acta. 2017;995:43-51

6. Czyzewski L, Wyzgal J, Czyzewska E,  Szarpak L. Emergency care of the dialysis patients. Disaster Emerg Med J 2017;2(1):39-44.

7. Czyzewski L, Wyzgal J, Sierdzinski J, Czyzewska E, Smereka J, Szarpak L. Comparison of 3 Times a Week 4- and 5-Hour In-Center Hemodialysis Sessions with Use of Continuous Non-Invasive Hemodynamic Monitoring. Ann Transplant. 2017;22:346-353

8. Farhan R, Urbanowska E, Zborowska H, Król M, Król M, Torosian T, Piotrowska I, Bogusz K, Skwierawska K, Jedrzejczak W, Snarski E. Biosimilar G-CSF versus filgrastim and lenograstim in healthy unrelated volunteer hematopoietic stem cell donors. Ann Hematol. 2017;96(10):1735-1739