Analityka medyczna V rok

Na V roku kierunku Analityka medyczna w Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej odbywają się zajęcia z Diagnostyki Laboratoryjnej i Organizacji Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych