• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Diagnostyka laboratoryjna

V rok, semestr zimowy 2019/20

 

Osoba odpowiedzialna: dr Hanna Zborowska

 

Roczny wymiar zajęć:

Wykłady 30 godz.                  10 x 3 godz

ćwiczenia 60 godz.                 15 x 4 godz

 

Wykłady odbywają się na terenie Szpitala Pediatrycznego; 1. DE 002– sala ciemna w godzinach 13:15-15:45

       Szczegółowy rozkład sal zostanie podany przed rozpoczęciem zajęć

 

Ćwiczenia odbywają  się na terenie Zakładu  ul. Banacha 1a (Laboratorium Szpitala SP CSK; blok C; niski parter).

 

 Cel nauczania przedmiotu:

Zdobycie umiejętności określania celu badań laboratoryjnych i ich interpretacja w poszczególnych jednostkach chorobowych, a także samodzielne wykonywanie wybranych badań zdecentralizowanych.

           

Program:

Tematy wykładów:

1 – Rola badań w rozpoznaniu, monitorowaniu leczenia, ocenie stopnia wyleczenia, profilaktyce, stratyfikacji ryzyka. Pojęcie medycyny laboratoryjnej opartej na faktach. Badania w trybie pilnym. Badania przesiewowe. dr hab. Olga Ciepiela 9.10.2019

2 – Sposoby wyrażania i interpretacji wyników badań laboratoryjnych. Różne pojęcia „normy”. Pojęcie profili i algorytmów. Akceptacja i autoryzacja. Błędy i interferencje. dr hab. Olga Ciepiela16.11.2019

3 – Cel i metody oceny jakości analitycznej. Kontrola wewnątrzlaboratoryjna. Badania biegłości. dr Hanna Zborowska 23.10.2019

4 – Rola badań laboratoryjnych w chorobach autoimmunizacyjnych. mgr Paweł Kozłowski 30.10.2019

5 – Działanie metaboliczne hormonów. Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowo-magnezowej. dr hab. Olga Ciepiela; Metabolizm kostny dr Monika Książek 6.11.2019

6 – Ocena stanu gospodarki wodno-elektrolitowej.  dr Marzena Iwanowska 13.11.2019

7 – Wpływ zmienności biologicznej na interpretację wyników badań laboratoryjnych. Odrębności diagnostyki laboratoryjnej w zależności od wieku i płci. dr Hanna Zborowska 20.11.2019

8 –Aspekty teoretyczne oceny równowagi kwasowo-zasadowej. dr Marzena Iwanowska.27.11.2019

9 – Laboratoryjna diagnostyka chorób metabolicznych. dr hab. Olga Ciepiela.4.12.2019

10 – Podstawowe testy serologiczne w diagnostyce chorób zakaźnych. dr Marzena Iwanowska 11.12.2019

Tematy ćwiczeń:

Ćwiczenia obejmują: wprowadzenie prowadzącego i/lub prezentacja studencka, interpretację wyników badań, samodzielne wykonywanie wybranych testów

1. Hiperbilirubinemia – aspekty kliniczne i analityczne. Wpływ wysokich stężeń bilirubiny na jakość wyników innych parametrów laboratoryjnych. Diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby z uwzględnieniem etiologii. dr Marzena Iwanowska

2. Rola laboratorium w diagnostyce bólu w klatce piersiowej i bólów brzucha:

a.       Markery sercowe (troponina, CKMB, nowe markery, BNP, CRP)

b.      Czynniki ryzyka choroby wieńcowej

c.       Typowy obraz laboratoryjny ostrego brzucha (leukocytoza, CRP, objawy odwodnienia, amylaza)

d.      Badania różnicujące z bólem w klatce piersiowej.     dr hab. Olga Ciepiela

3. Choroba nowotworowa:

a.       Markery nowotworowe i ich wartość diagnostyczna

b.      Ocena zespołu wyniszczenia nowotworowego

c.       Obraz niewydolności wielonarządowej

d.      Niedokrwistość towarzysząca chorobom nowotworowym.    dr Hanna Zborowska

4. Rola badań laboratoryjnych w chorobach nerek o różnej etiologii. Metody określania przesączania kłębuszkowego. dr Marzena Iwanowska

5. Problemy diagnostyczne w endokrynologii. dr hab. Olga Ciepiela

6. Laboratoryjna diagnostyka cukrzycy, insulinooporności. Zespół metaboliczny dr hab. Olga Ciepiela

7. Rola oznaczeń białek w różnym materiale biologicznym. Hipo- i hiperproteinemia, proteinuria. dr Marzena Iwanowska

8. Techniki elektroforetyczne (w tym elektroforeza kapilarna, immunofiksacja) i ich zastosowanie w laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki gammapatii. mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska

9. Badania układu krzepnięcia i fibrynolizy w diagnostyce zaburzeń i monitorowaniu leczenia przeciwzakrzepowego. mgr Paweł Kozłowski

10. Walidacja metody. Praktyczna ocena precyzji i liniowości. Walidacja wyniku badania. dr Hanna Zborowska

11. Badania zdecentralizowane na wybranych przykładach. Materiał do oznaczeń glukozy dr Hanna Zborowska

Badania laboratoryjne w ciąży. dr hab. Olga Ciepiela

12. Ocena wyników gazometrii wraz z elektrolitami i metabolitami (pobieranie krwi, wykonanie oznaczeń, wpływ przechowywania). dr Marzena Iwanowska

13. Immunochemiczne badania laboratoryjne w chorobach bakteryjnych i wirusowych z uwzględnieniem zakażeń HIV, WZW. HPV oraz zakażenia w ciąży (toxoplazmoza, różyczka, CMV). dr Marzena Iwanowska

14. Rola badań laboratoryjnych w ocenie zaburzeń wchłaniania. Niedokrwistości niedoborowe. dr Hanna Zborowska

15. Interpretacja wyników zbiorczych. dr Hanna Zborowska, dr Marzena Iwanowska, dr hab. Olga Ciepiela

 

Formy kontroli i ocena wyników nauczania

 •  ocena przygotowanych przez studentów prezentacji tematycznych,
 •  ocena aktywności na ćwiczeniach
 •  podsumowujący egzamin testowy i ustny o warunkach którego studenci są  powiadomieni na początku zajęć

Sesja egzaminacyjna: semestr zimowy 5 roku studiów.

Literatura obowiązkowa

 • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Aldona Dembińska Kieć, Jerzy Naskalski wyd. 3
 • Próbki: od pacjenta do laboratorium. W. G. Guder, S. Narayanan, H. Wisser, B. Zawta

Literatura zalecana:

 • Diagnostyka laboratoryjna. B. Neumeister, I. Besenthal, H. Liebich
 • Interpretacja badań laboratoryjnych J. Wallach
 • Diagnostyka laboratoryjna t. 1,2 N.A Brunzel
 • Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych. C.P Price, R.H. Christenson
 • Czasopisma medyczne ze szczególnym uwzględnieniem;  Badanie i diagnoza, Diagnostyka Laboratoryjna, Diagnosta laboratoryjny