Szkolenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych

KURS o symbolu LDM 8/1/2019

 

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych.

 

                                                               TERMIN KURSU 28.01 – 15.02.2019 r.

 

28.01  - poniedziałek         

Godz.

Temat wykładu

Tytuł, imię i nazwisko

wykładowcy

Liczba

godzin

9:00-9.15

Otwarcie kursu

Dr hab. Olga Ciepiela

 

9.15-11.30

Badania laboratoryjne w ocenie ryzyka chorób krążenia.

Diagnostyka laboratoryjna ostrej niewydolności wieńcowej.

Zaburzenia lipidowe

Dr hab. Dagna Bobilewicz

4

11.45-13:15

Diagnostyka laboratoryjna nadciśnienia.

Prof. Zbigniew Gaciong

2

13.30-15:00

Podstawowe metody stosowane w chemii klinicznej.

Dr Hanna Zborowska

2

29.01 - wtorek    

8.15-9.45

Laboratoryjna ocena przesączania kłębuszkowego.

Dr hab. Dagna Bobilewicz

2

10:00-12:15

Ocena stanu odżywienia.

Różne pojęcia normy.

Dr hab. Dagna Bobilewicz

3

12.30:14.45

Diagnostyka płynów z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego.

Mgr Agnieszka Wiśniewska

3

30.01 - środa     

8.15 – 9.00

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych -serologia

Dr Katarzyna Popko

1

9.00-11.15

Niedokrwistości

Dr hab. Olga Ciepiela

3

11.15-12.00

Parametry retikulocytarne

Mgr Agnieszka Wiśniewska

1

12.15-13.45

Diagnostyka chorych z ostrą białaczką.

Dr Emilia Czyżewska

2

13.45-14.30

Chory ze szpiczakiem

Mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska

1

14:30-16:00

Chory z chłoniakiem i ziarnicą złośliwą

Mgr Monika Błocka-Gumowska

2

31.01 - czwartek     

8.15-10.30

Przewlekła białaczka szpikowa. Przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne

Dr Emilia Czyżewska

3

10.30-12.00

Porównanie wyników z analizatora hematologicznego z badaniem mikroskopowym.

Mgr Agnieszka Wiśniewska

2

12.00-13:30

Zespoły mielodysplastyczne

Mgr Monika Błocka-Gumowska

2

13.45-16.00

Interpretacja wyników badań laboratoryjnych (ćwiczenia)

Dr Emilia Czyżewska, Mgr Agnieszka Wiśniewska, Dr hab. Olga Ciepiela

3

     

01.02 – piątek

8:45-10:15

Rola badań laboratoryjnych w ocenie patologii wątroby, dróg żółciowych i trzustki. Pojęcie „ostrego brzucha”.

Dr hab. Dagna Bobilewicz

2

10.30-15.00

Mechanizm krzepnięcia i fibrynolizy.

Metody pomiarowe w badaniach układu krzepnięcia krwi i fibrynolizy. Diagnostyka wrodzonych i nabytych stanów krwotocznych i skazy złożone. Laboratoryjna kontrola leczenia przeciwzakrzepowego. Diagnostyka i kliniczne aspekty trombofilii.

Hemostatyczne czynniki ryzyka miażdżycy.

Mgr Paweł Kozłowski

6

15:15-16:45

Diagnostyka chorób reumatycznych

Lek. Marek Kajfasz

2

 

04.02 - poniedziałek      

8.15-13:30

Diagnostyka laboratoryjna chorób autoimmunizacyjnych

Dr Katarzyna Lewandowska

Mgr Paweł Kozłowski

7

13.45-15.15

Diagnostyka laboratoryjna chorób tarczycy.

Dr Marta Faryna

2

  

 

 

05.02 - wtorek       

9.15-10:45

Diagnostyka chorób układu dokrewnego – nadnercza

Dr hab. Urszula Ambroziak

2

10.45-12:15

Gammapatie monoklonalne.

Szpiczakowe uszkodzenie nerek – rola oznaczeń wolnych łańcuchów lekkich.

Mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska

2

12:15-13.45

Techniki elektroforetyczne. Interpretacja wyników elektroforetycznych.

Mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska

2

13.45-15.15

Zaburzenia metaboliczne u ciężko chorych. Powikłania leczenia żywieniowego u ciężko chorych.

Dr Teresa Korta

2

 

 

 

06.02 - środa       

8.15-10:30

Najczęstsze choroby metaboliczne u dzieci - objawy, problemy diagnostyczne.

Dr Magdalena Grajewska-Ferens

3

10:45-12:15

Badanie ogólne moczu.

Dr Marzena Iwanowska

2

12:15-13:45

Dobowa zbiórka moczu

Dr Marzena Iwanowska

2

07.02 - czwartek

8.15-11.15

Badania hormonalne w zaburzeniach miesiączkowania. Diagnostyka laboratoryjna w okresie ciąży.

Dr Marzena Piasecka-Woźniak

4

11:30-13:00

Rola oznaczeń białek specyficznych.

Profile białkowe.

Dr Marzena Iwanowska

3

13:15-14.45

Interpretacja wyników badań laboratoryjnych

Dr Marzena Iwanowska

2

08.02 – piątek

8.15-9.45

Choroby żołądka i jelit z uwzględnieniem choroby wrzodowej

Dr n.med. Piotr Nehring

2

10.00-13.00

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

Dr Marzena Iwanowska

4

13:15-15.30

Diagnostyka immunochemiczna wirusowego zapalenia wątroby typu A, B, i C.

Dr Marzena Iwanowska

3

11.02 –poniedziałek     

8.15-11.15

Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

Dr Marzena Iwanowska

4

11.30-15.15

Gospodarka wapniowo-fosforanowa. Markery kostne. Osteoporoza.

Dr Marzena Iwanowska

5

12.02 –wtorek     

8.15-9.45

Diagnostyka laboratoryjna w andrologii

Dr Leszek Bergier

2

10.00-11.30

Diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową

Dr Marzena Iwanowska

2

11.45-15.30

Diagnostyka laboratoryjna cukrzycy, monitorowanie leczenia.

Ocena późnych powikłań cukrzycy.

Prof. Bogdan Solnica

5

 

13.02 –środa     

8.15-9.00

Choroby nerwowo-mięśniowe

Dr Marta Lipowska

1

9:00-9:45

Diagnostyka chorób układu dokrewnego - przytarczyce

Dr Michał Popow

1

10:00-11:30

Specyfika badań laboratoryjnych w zależności od wieku.

Dr Hanna Zborowska

2

11.45-13.15

Diagnostyka laboratoryjna alergii i niedoborów immunologicznych.

Dr hab. Olga Ciepiela

2

13:30-14:15

Diagnostyka chorób układu nerwowego

Dr Katarzyna Lewandowska

1

     

 

 

14.02 – czwartek

8:15-9:00

Diagnostyka chorób układu dokrewnego – przysadka

Dr Marek Rosłon

1

9:00-11:15

Metody analityczne stosowane w terapii monitorowanej i techniki izolacji leku z materiału biologicznego; wybór metody analitycznej

Dr Paweł Kunicki

3

11:15-12:00

Terapia monitorowana stężeniem leku – terminologia, cel, założenia, korzyści terapeutyczne i farmakoekonomiczne

Dr Paweł Kunicki

1

12:00-13:30

Praktyczne aspekty interpretacji wyniku badania w terapii monitorowanej stężeniem leku

Dr Paweł Kunicki

2

13.45-16.00

Diagnostyka laboratoryjna chorób nowotworowych

Dr hab. Maria Kowalska

3

 

 

15.02 - piątek

8.15-12.45

Interpretacja wyników badań laboratoryjnych (ćwiczenia)

Dr hab. Olga Ciepiela, dr hab. Dagna Bobilewicz, dr Hanna Zborowska

6

12.45-13:30

Zakończenie kursu. Test. Podsumowanie.

Dr hab. Olga Ciepiela

1

 

Liczba godzin

Suma

130