Szkolenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych

KURS o symbolu LDM / numer kursu /2 / 1 / 2022

 

Nazwa kursu: Badania laboratoryjne w stanach nagłych - termin kursu: 19-21.IX.2022

 19.09.2022 (dzień) 1   

 

Temat zajęć na kursie

Tytuł

imię i nazwisko wykładowcy

Liczba godzin

Pojęcie stanu nagłego, kliniczne kryteria stanów nagłych. Badania laboratoryjne w stanach nagłych

Dr Marzena Iwanowska

8:30-9:15

Parametry krytyczne i wartości krytyczne

Dr Marzena Iwanowska

9:15-10:00

Badania w trybie POCT – organizacja, rodzaje badań

Dr Marzena Iwanowska

10:15-11:45

Biochemiczne wykładniki ostrych zespołów wieńcowych i niewydolności serca. Wartości krytyczne, monitorowanie

Dr Emilia Czyżewska

12:00-13:30

Stany nagłe hematologiczne

Mgr Agnieszka Wiśniewska

13:45-15:15

 

20.09.2022  (dzień) 2

 

Temat zajęć na kursie

Tytuł

imię i nazwisko wykładowcy

Liczba godzin

Krwiolecznictwo w stanach nagłych

Mgr Anna Kukieła

8:30-9:15

Zespół niewydolności wielonarządowej i sepsa

Dr hab. Olga Ciepiela

9:15-10:00

Zaburzenia i interpretacja wyników równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej w stanach zagrożenia życia.

Dr Marzena Iwanowska

10:15-13:15

Zaburzenia krzepnięcia w stanach nagłych

Mgr Paweł Kozłowski

13:30-15:00

 

21.09.2022  (dzień) 3

 

Temat zajęć na kursie

Tytuł

imię i nazwisko wykładowcy

Liczba godzin

Diagnostyka ostrych zatruć

Dr Ewa Gomółka

8:30-10:00

Stany nagłe w endokrynologii.

Dr hab. Olga Ciepiela

10:15-11:00

Stany ostre w przebiegu schorzeń wątroby i trzustki

Mgr Paweł Kozłowski

11:00-12:30

Ostra niewydolność nerek

Dr Emilia Czyżewska

12:45-13:30

Śpiączki – aspekty kliniczne, wykładniki laboratoryjne

Dr Marzena Iwanowska

13:30-15:00

 22.09.2022  (dzień) 4

 

Temat zajęć na kursie

Tytuł

imię i nazwisko wykładowcy

Liczba godzin

Interpretacja wyników pacjentów w stanie nagłym cz.I

Dr Marzena Iwanowska

8:30-10:00

Interpretacja wyników pacjentów w stanie nagłym cz. II

Dr hab. Olga Ciepiela

10:15-11:45

Stany nagłe. Chory w stanie ciężkim.

Dr Jan Pluta

12:00-13:30

Wyniki morfologii krwi pacjentów w stanie nagłym

Mgr Agnieszka Wiśniewska

13:45-14:30

Podsumowanie, test zaliczeniowy                                                                                                                                     

Dr hab. Olga Ciepiela

14:30-15:15

KURS o symbolu LDM 8/1/2019

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych - termin kursu 28.01 – 15.02.2019 r.