Kontakt

Zakład Medycyny Laboratoryjnej

Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

Wydział Farmaceutyczny

Tel.: +48 22 599 24 05, +48 22 599 10 63

Faks: +48 22 599 21 04
zml@wum.edu.pl

Szpital Banacha (Kampus Banacha)

Centralne Laboratorium CSK blok C

sekretariat - blok C parter

sale dydaktyczne - blok C niski parter
Banacha 1a
02-097 Warszawa

MAPA DOJAZDU DO ZAKŁADU

Mapa: