Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Zakładu jest ściśle związana z organizacją Laboratorium Centralnego z podziałem na podjednostki czynnościowe lub pracownie wykonujące zarówno badania rutynowe, jak i naukowe we współpracy z Klinikami WUM, głównie zlokalizowanymi w szpitalu na ul. Banacha.

Zakład posiada dwie sale ćwiczeń, przystosowane do pracy z materiałem biologicznym i jedną seminaryjną. Studenci mogą również korzystać z sali bibliotecznej.

Zajęcia z zakresu Chemii Klinicznej i Biochemii Klinicznej odbywają się w budynku Wydziału Farmaceutycznego (Banacha 1), w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej WUM (kontakt dr hab. Grażyna Sygitowicz)