analityka IV rok

Na IV roku analityki medycznej pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z:

- Biochemii Klinicznej (Banacha 1, Budynek Wydziału)

- Hematologii Laboratoryjnej (Banacha 1a, Budynek szpitala)