• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

analityka IV rok

HEMATOLOGIA 

Osoby odpowiedzialne za przedmiot: dr Emilia Czyżewska, mgr Agnieszka Wiśniewska

Telefon kontaktowy: (22) 599 23 89

 Wykłady:  sala seminaryjna ,,3’’ Wydz. Farmacji,  poniedziałki w godzinach: 8:15-9:45

 1. Hematopoeza -wstęp - dr hab. Olga Ciepiela 2.10.2017
 2. Układ białokrwinkowy. układ czerwonokrwinkowy - mgr A. Wiśniewska 9.10.2017
 3. Zmiany ilościowe i jakościowe krwinek białych i czerwonych - mgr A. Wiśniewska 16.10.2017
 4. Metody instrumentalne  stosowane  w hematologii -  mgr A. Wiśniewska 23.10.2017
 5. Hematologia laboratoryjna i jej rola w procesie diagnostycznym - mgr A. Wiśniewska 30.10.2017
 6. podział niedokrwistości - dr E. Czyżewska 6.11.2017
 7. Niedokrwistości z niedoboru żelaza, pokrwotoczne i chorób przewlekłych - dr E. Czyżewska 13.11.2017
 8. Niedokrwistości megaloblastyczne i makrocytowe  -  dr E. Czyżewska 20.11.2017
 9. Niedokrwistości hemolityczne i aplastyczne -   dr E. Czyżewska 27.11.2017
 10. Układ krzepnięcia i fibrynolizy – mgr E. Przybyszewska-Kazulak 4.12.2017
 11. Układ inhibitorowy hemostazy -  mgr E. Przybyszewska-Kazulak11.12.2017
 12. Zaburzenia układu krzepnięcia i fibrynolizy – mgr E. Przybyszewska-Kazulak  18.12.2017
 13. Diagnostyka hemostazy - mgr E. Przybyszewska-Kazulak 8.01.2018
 14. Znaczenie diagnostyczne oznaczania retikulocytów - mgr M. Błocka-Gumowska 15.01.2018
 15. „SOP, GAMP, CAPA”   -  mgr  M. Błocka – Gumowska 22.01.2018
 16. Przewlekła białaczka szpikowa - dr E. Czyżewska 19.02.2018
 17. Choroby nowotworowe mieloproliferacyjne –  dr E. Czyżewska 26.02.2018
 18. Zespoły mielodysplastyczne - dr Z. Tomaszewska 5.03.2018
 19. Ostre białaczki  mieloblastyczne - dr E. Czyżewska 12.03.2018
 20. Ostre białaczki  limfoblastyczne - dr E. Czyżewska 19.03.2018
 21. Przewlekła białaczka limfocytowa - mgr A. Wiśniewska 26.03.2018
 22. Chłoniaki  - mgr A. Wiśniewska 9.04.2018
 23. Szpiczak  i inne gammapatie - dr Z. Tomaszewska 16.04.2018
 24. Diagnostyka cytometryczna stosowana w hematologii cz. I - dr hab. Olga Ciepiela 23.04.2018
 25. Diagnostyka cytometryczna stosowana w hematologii cz. II - dr hab. Olga Ciepiela 7.05.2018
 26. Badania cytochemiczne – dr Z. Tomaszewska  14.05.2018
 27. Biologia molekularna w diagnostyce hematologicznej - dr M.Więsik 21.05.2018
 28. Płytki krwi –    mgr A.Wiśniewska 28.05.2018
 29. Stany nagłe w hematologii – dr E. Czyżewska 4.06.2018
 30. Wyniki morfologii w populacji polskiej, interpretacja wyników -  mgr A.Wiśniewska 11.06.2018

Ćwiczenia: 

semestr zimowy:

10:00-12:30  w poniedziałki - grupa 3 i we wtorki - grupa 2

12:45-15:15 w poniedziałki - grupa 1

semestr letni -  ćwiczenia odbywają się we wtorki i środy.  

sala mikroskopowa Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WNoZ- niski parter

TEMATY ĆWICZEŃ

1.Zajęcia organizacyjne

2. Układ białokrwinkowy   

3.  Układ białokrwinkowy i czerwonokrwinkowy w szpiku

4. Morfologia komórek krwi obwodowej

5. Morfologia komórek krwi obwodowej

6 .Rozmazy krwi obwodowej

7. Ocena rozmazów mikroskopowych

8. Ocena rozmazów mikroskopowych

9. Niedokrwistości mikrocytarne

10. Niedokrwistości makrocytarne

11.Niedokrwistości chorób przewlekłych  

12. Niedokrwistości hemolityczne

13. Mielogram 

14. Samodzielna ocena preparatów szpiku i krwi obwodowej.

15. Kolokwium pisemne I /3 pytania otwarte/- analiza rozmazów szkoleniowych

16. Ocena wyników rozmazów automatycznych

17. Automatyczne i manualne wykonanie oznaczenia retikulocytów.

18.  Odmłodzenie w obrazie krwi obwodowej

19.  Płytki krwi

20. Przewlekła białaczka szpikowa i inne nowotwory mieloproliferacyjne

21.  Erytroblasty

22. Ostre białaczki

23. Ostre białaczki

24. Przewlekłe białaczki limfocytowe

25.  Chłoniaki i szpiczak plazmocytowy

26. Kolokwium II /3 pytania otwarte/. Plazmocyty w szpiku i krwi obwodowej – poznanie różnorodnej morfologii plazmocytów

27. Ćwiczenia z pobierania krwi żylnej –wykonanie rozmazów i hematokrytu

28. Ocena preparatów krwi obwodowej

29. Ocena preparatów krwi obwodowej

30. Zaliczenie ćwiczeń obejmujące analizę mikroskopową trzech rozmazów krwi obwodowej

        Literatura obowiązkowa:

   1. A. Dmoszyńska, T. Robak: Podstawy hematologii.

   2. H.Bomski : Podstawowe badania hematologiczne lub

     B.Mariańska, J. Fabijańska-Mitek, J. Windyga: Badania laboratoryjne w hematologii.

 

    Literatura polecana:

 1. K. Janicki: Hematologia kliniczna.

 2. Dostępne atlasy hematologiczne

 3. N.Hughes-Jones: Hematologia.

 4. L. Waterbury: Hematologia.

 5. K. Sułek, E.Wąsak-Szulkowska: Hematologia w praktyce

ZALICZENIE PRZEDMIOTU:

Praktyczna ocena trzech rozmazów krwi obwodowej w tym policzenie jednego z nich, omówienie  wyniku  morfologii. 

Egzamin końcowy dwuetapowy:  testowy/120 pytań/ i ustny/losowanie 3 pytań z puli pytań obejmujących tematy poruszane na wykładach i ćwiczeniach/