Zarys działalności

Zakład Medycyny Laboratoryjnej działa w tej samej lokalizacji od chwili powstania Centralnego Szpitala Klinicznego, tj. od 40 lat. Prowadzone sa tutaj zajęcia ze studentami Wydziału Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu. Realizowane są prace magisterskie z zakresu hematologii, biochemii, immunochemii.

Zakład Medycyny Laboratoryjnej, będąc częścią Centralnego Laboratorium CSK UCK WUM, prowadzi badania wykorzystując najwyższej klasy aparaturę laboratoryjną, taką jak w pełni zautomatyzowane analizatory do badań biochemicznych oraz immunologicznych (opartych na reakcjach antygen-przeciwciało) i koagulologicznych, analizator do elektroforezy kapilarnej i immunofiksacji białek surowicy, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego, nefelometr i inne aparaty pomiarowe, umożliwiające wykonanie szerokiego spektrum zarówno podstawowych, jak i wysoko specjalistycznych badań laboratoryjnych

Zakład działa na terenie Laboratorium Centralnego, które stanowi praktyczną bazę dla dydaktyki i prac wykonywanych w naszym zakładzie. 

Laboratorium posiada krajowe i międzynarodowe certyfikaty jakości.