Analityka medyczna III rok

Diagnostyka laboratoryjna w miejscu opieki nad pacjentem – Fakultet

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę –

dr Marzena Iwanowska        marzena.iwanowska@wum.edu.pl

Zajęcia stacjonarne odbywają się w Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej WF ul. Banacha 1a  blok C niski parter, sala 24D

 

Forma zajęć

Treści programowe

Zajęcia on-line 1

Wstęp o trybie POCT – dr Marzena Iwanowska 1h                                      24.10

Zajęcia on-line 2

Kontrola jakości w POCT – dr Marzena Iwanowska 2h                                31.10

Zajęcia on-line 3

Zespół do spraw POCT – dr hab. Olga Ciepiela 1h                                        14.11

 

 

Seminarium 1

Diagnostyka chorób sercowo-naczyniowych w trybie POCT – mgr  Milena Małecka-Giełdowska  7.XII

Seminarium 2

Diagnostyka zaburzeń układu pokarmowego w trybie POCT – mgr Paweł Kozłowski     15.XII

Seminarium 3

Diagnostyka toksykologiczna w trybie POCT, testy immunochromatograficzne  – dr Marzena Iwanowska     10.I

Seminarium 4

Gazometria krwi pępowinowej – mgr Agnieszka Paskudzka      17.I

Seminarium 5

Diagnostyka cukrzycy w trybie POCT – mgr Milena Małecka-Giełdowska   3.I

Seminarium 6

Zaliczenie – dr Marzena Iwanowska (1h)                                             23.01.2023

 Wymiar godzin 15h

e-learning – 4 godzin

seminaria w 1 grupie  – 11 godzin (po 2 godz. + 1 godz. zaliczenie)

Chemia Kliniczna