2018

1.  Czyżewska E, Kujawiak A, Bobilewicz D, Szarpak Ł, Czyżewski Ł. The assessment of the utility of novel peripheral blood morphology parameters, including reticulocytic, in the diagnosis of iron deficiency and sideropenic anemia. Post N Med 2018; XXXI(1):32-41

2. Chlebowska-Tuz J, Sokolowska O, Gaj P, Lazniewski M, Firczuk M, Borowiec K, Sas-Nowosielska H, Bajor M, Malinowska A, Muchowicz A, Ramji K, Stawinski P, Sobczak M, Pilch Z, Rodziewicz-Lurzynska A, Zajac M, Giannopoulos K, Juszczynski P, Basak GW, Plewczynski D, Ploski R, Golab J, Nowis D. Inhibition of protein disulfide isomerase induces differentiation of acute myeloid leukemia cells. Haematologica. 2018 Jul 12. pii: haematol.2018.190231. doi: 10.3324/haematol.2018.190231

3. Skarżyńska E, Zborowska H, Jakimiuk AJ, Karlińska M, Lisowska-Myjak B. Variations in serum concentrations of C-reactive protein, ceruloplasmin, lactoferrin and myeloperoxidase and their interactions during normal human pregnancy and postpartum period. J Trace Elem Med Biol. 2018;46:83-87

4. Ciepiela O, Old and new insights into the diagnosis of hereditary spherocytosis. Ann Transl Med 2018; 6(17):339

5. Kozłowski P, Ciepiela O. Technika pośredniej w wykrywaniu autoprzeciwciał charakterystycznych dla autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby. Laboratorium Medyczne 2018; 3:20-26

6. Ciepiela O. Błędy diagnostyczne podczas interpretacji badań laboratoryjnych u dzieci. Klinika Pediatryczna 2018; 26(5): 5102-5106

7. Guzel T, Mirowska-Guzel D, Lech G Wroński M, Iwanowska M, Słodkowski M. Carcinoembryonic antigen and matrix metalloproteinase 2 serum and peritoneal washes concentration in staging and prognosis in colorectal cancer patients. Polski Przegląd Chirurgiczny 2018;90(5):36-43

8. Ciepiela O, Nowak M, Wronska M, Adamowicz-Salach A, Kotuła I. Eosin-5’-maleimide binding test – do we use appropriate reference values to detect hereditary spherocytosis in neonates? J Int Lab Hematol 2018; doi: 10.1111/ijlh.12958