Jesteś tutaj

dietetyka

Dietetyka IIo /magisterski/, I rok,  - Wydział Nauki o Zdrowiu Diagnostyka laboratoryjna, rok akademicki 2016/2017

 

Zajęcia prowadzone są  przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na terenie Laboratorium Centralnego SP CSK, ul. Banacha 1a, Warszawa

P.o. Kierownika Zakładu: dr med. Marta Faryna

Godziny przyjęć: uzgadniane na bieżąco w sekretariacie.

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń na bieżąco.

Wykłady – 10 godzin

poniedziałki, w dniach 13 02 2017 – 20 03 2017 w godzinach 13:30 – 15:00,

sala Paszkiewicza, ul. Chałubińskiego 6

                  

Tematy wykładów: 

1.     Rola diagnostyki laboratoryjnej w ocenie współczesnych zagrożeń populacyjnych. Działanie metaboliczne hormonów - dr Marta Faryna, 13 02 2017 r. 

2.     Odrębności diagnostyki laboratoryjnej w różnych okresach życia. dr Hanna Zborowska, 20 02 2017 r.

3.     Rola badań laboratoryjnych w procesie diagnostycznym. Forma przedstawiania wyników. Pojęcie zakresu wartości prawidłowych. Rola diagnostyki laboratoryjnej w ocenie stanu odżywienia Prof. dr Dagna Bobilewicz, 27 03 2017 r.

4.     Ocena laboratoryjna wyniszczenia nowotworowego. Wartość diagnostyczna wyniku badania laboratoryjnego 

dr Hanna Zborowska 06 03 2017 r. 

5.     Diagnostyka serologiczna zakażeń wirusami HBV, HCV i HIV. Metody oceny niedoborów selektywnych 

dr Marzena Iwanowska  13 03 2017 r.

 Tematyka wykładów obowiązuje na zaliczeniu, które przeprowadzone zostanie  na ostatnich ćwiczeniach.

 

Ćwiczenia: 30 godzin

Tematy ćwiczeń:

1. Materiał wykorzystywany do badań laboratoryjnych. Systemy do pobrań krwi. Zasady organizacji laboratorium – dr Hanna Zborowska, 28 02 2017 r.

2. Podstawy oznaczeń immunohematologicznych–mgr Małgorzata Pamięta 03 03 2017r.

3. Wpływ diety na wyniki badań laboratoryjnych.– dr Marta Faryna,

     Niedokrwistości niedoborowe – dr Hanna Zborowska, 07 03 2017 r

4. Podstawy badań hematologicznych –  mgr Emilia Czyżewska, 07 04 2017 r.

5. Badania laboratoryjne w ocenie gospodarki wodno elektrolitowej – dr Marzena Iwanowska,  14 03.2017

6.  Badania laboratoryjne w chorobach nerek – prof. dr Dagna Bobilewicz

   Ocena labor.atoryjna metabolizmu kostnego–dr Marzena Iwanowska,10 03 2017 r. 

7. Badania laboratoryjne w zaburzeniach lipidowych i chorobach wątroby – prof. dr Dagna Bobilewicz, 28 03 2017 r.

8. Badania zdecentralizowane. Badania laboratoryjne w monitorowaniu leczenia cukrzycy. Uwarunkowania hormonalne otyłości –   dr Marta Faryna ,21 03 2017 r.

9. Badanie moczu – dr Marzena Iwanowska, 17 03 2017 r

10. Rola badań laboratoryjnych w ocenie zaburzeń wchłaniania i chorobach trzustki – dr Hanna Zborowska,

ZALICZENIE – 14 04 2017 r. 

Zaliczenie: testowe - obejmuje tematykę wykładów i ćwiczeń

Na ćwiczeniach obowiązuje odzież  i obuwie ochronne.