Jesteś tutaj

dietetyka

Dietetyka IIo /magisterski/, I rok,  - Wydział Nauki o Zdrowiu

Diagnostyka laboratoryjna, rok akademicki 2017/2018 semestr letni

Wykłady – 10 godzin

 poniedziałki, w dniach 19 02 201 –19 03 2018,  w godzinach 13:30 – 15:00, sala Paszkiewicza, ul. Chałubińskiego 

Tematy wykładów:

1. Rola diagnostyki laboratoryjnej w ocenie współczesnych zagrożeń populacyjnych. Działanie metaboliczne hormonów - dr Marta Faryna, 19 02 2018r.

2. Odrębności diagnostyki laboratoryjnej w różnych okresach życia dr Hanna Zborowska, 26 02 2018r.

3. Rola badań laboratoryjnych w procesie diagnostycznym. Forma   przedstawiania wyników. Pojęcie zakresu wartości prawidłowych. Rola diagnostyki laboratoryjnej w ocenie stanu odżywienia Prof. dr Dagna Bobilewicz, 05 03 2018r.

4. Ocena laboratoryjna wyniszczenia nowotworowego. Wartość diagnostyczna wyniku badania laboratoryjnego dr Hanna Zborowska 19 03 2018r.

5.  Diagnostyka serologiczna zakażeń wirusami HBV, HCV i HIV. Metody oceny niedoborów selektywnych dr Marzena Iwanowska  12 03 2018r.

 Tematyka wykładów obowiązuje na zaliczeniu, które przeprowadzone zostanie  na ostatnich ćwiczeniach

Ćwiczenia: 30 godzin

 Odbywają się w godzinach w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK  /niski parter, blok C/ Warszawa, ul. Banacha 1a

 Tematy ćwiczeń:

1. Materiał wykorzystywany do badań laboratoryjnych. Systemy do pobrań krwi. Zasady organizacji laboratorium – dr Hanna Zborowska, 06 03 2018r.

2. Podstawy oznaczeń immunohematologicznych – mgr Małgorzata Pamięta, 30 03 2018r.                   

3Wpływ diety na wyniki badań laboratoryjnych.– dr Marta Faryna,

      Niedokrwistości niedoborowe – dr Hanna Zborowska, 20 03 2018r.

4. Podstawy badań hematologicznych –  dr Emilia Czyżewska, 09 03 2018r.

5. Badania laboratoryjne w ocenie gospodarki wodno elektrolitowej – dr Marzena Iwanowska,  13 03 2018r.

6. Badania laboratoryjne w chorobach nerek – prof. dr Dagna Bobilewicz,         

    Ocena laboratoryjna metabolizmu kostnego – dr Marzena Iwanowska, 16 03 2018r.

7. Badania laboratoryjne w zaburzeniach lipidowych i chorobach wątroby – prof. dr hab.  Dagna Bobilewicz, 27 03 2018r.

8. Badania zdecentralizowane. Badania laboratoryjne w monitorowaniu leczenia cukrzycy Uwarunkowania hormonalne otyłości –   dr Marta Faryna 23 03 2018r.

9. Badanie moczu – dr Marzena Iwanowska, 28 05 2018r.  /grupa I/, 29 05 2018r. /grupa II/

10. Rola badań laboratoryjnych w ocenie zaburzeń wchłaniania i chorobach trzustki – dr Hanna Zborowska,

      ZALICZENIE – 08 06 2018r.

 Zaliczenie: testowe - obejmuje tematykę wykładów i ćwiczeń