nauczanie w formie e-learningu

W związku z zarządzeniem JM Rektora, na platformie e-learningowej zostały udostępnione materiały dla studentów. Proszę o zaznajomienie się z kursami już dostępnymi na platformie e-learningowej, jak również z kursami, które w najbliższym czasie zostaną tam zamieszczone. Znajomość treści zawartych w kursach zostanie zweryfikowana testami.