• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

położnictwo II stopnia niestacjonarne

Diagnostyka Laboratoryjna 2018 - 19

 semestr zimowy

Osoba odpowiedzialna: dr hab. n. med. Olga Ciepiela

 Wykłady – 10 godzin, odbywają się w godzinach 15:45 – 17:15, w dniach: 

12 10 2018 r. w sali nr 7 /niski parter/, ul Pawińskiego, 

26 10  i  16 11 2018 r.  w sali nr 119 w Centrum Bibliotecznym, 

30 11  i  14 12 2018 r. w sali nr 8 w Centrum Bibliotecznym 

Tematy wykładów:

1. Podstawowe badania laboratoryjne dla celów transfuzjologii. Laboratoryjna diagnostyka konfliktu serologicznego. 

mgr Małgorzata Pamięta  –12 10 2018 r.

2. Niedobory w ciąży – możliwości laboratorium w wykrywaniu i monitorowaniu- dr Hanna Zborowska  – 26 10 2018 r.

3. Badania przesiewowe noworodków.  Badania laboratoryjne w niepłodności – dr hab. Olga Ciepiela - 16 11 2018  r 

4. Badania wirusologiczne w okresie ciąży /TORCH, HPV/ - Dr Barbara Serafińska  – 30 11 2018  r.

5. Diagnostyka gospodarki węglowodanowej w ciąży. Zaliczenie pisemne - dr Hanna Zborowska  – 14 12 2018 r.