Jesteś tutaj

ratownictwo medyczne

BIOCHEMIA KLINICZNA

II rok, semestr zimowy 2017/2018 r.

Osoba odpowiedzialna: dr Hanna Zborowska /zborowska@spcsk.pl/

wykłady 

w dniach 27 11 i 04 12 2017 r. w godzinach 15:00 – 16:30

w dniu 11 12 2017 r. w godzinach 15:00 – 15:45 w sali im. Paszkiewicza, ul. Chałubińskiego 5

Tematy wykładów:

1.   Pojęcie diagnostyki laboratoryjnej i jej rola w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przypadkach nagłych – dr hab. Dagna Bobilewicz /27 11 2017 r./

2.   Podstawy immunohematologiczne przetaczania krwi i jej składników – obowiązujące przepisy - mgr Małgorzata Pamięta /04 12 2017 r./

3.      Laboratoryjna diagnostyka zakażeń wirusami hepatotropowymi - dr Marzena Iwanowska, /11 12 2017 r./

Ćwiczenia odbywają  się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM na terenie Laboratorium Centralnego SP CSK blok C, niski parter, Warszawa ul Banacha 1a.

Tematy ćwiczeń:

1. Materiał biologiczny wykorzystywany do badań w laboratorium. Pojęcie zakresu wartości prawidłowych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wartości krytycznych. Organizacja laboratorium klinicznego – dr Emilia Czyżewska, dr Hanna Zborowska

2. Zasady pobierania materiału do badania ze szczególnym uwzględnieniem systemów pobierania krwi żylnej i kapilarnej /podciśnieniowe, strzykawko - probówki, kapilary/. Poza laboratoryjne przyczyny błędów – dr Hanna Zborowska, dr Marta Faryna

3. Rola analizy parametrów krytycznych z uwzględnieniem badań gazometrycznych, podstawowych elektrolitów, glukozy, troponiny - dr Marzena Iwanowska, dr Emilia Czyżewska

4.   Podstawy badań z zakresu hematologii i układu krzepnięcia –  dr Emilia Czyżewska, mgr Agnieszka Wasilewska

5. Oznaczenia zdecentralizowane oparte o tzw. szybkie testy /paski do badania moczu, próba ciążowa,  pomiary glukozy przy użyciu glukometrów, testy do wykrywania narkotyków w moczu/. Zaliczenie testowe ćwiczeń- dr Marta Faryna, dr Hanna Zborowska

 KOLEJNOŚĆ ĆWICZEŃ 2 – 5 MOŻE ULEC ZMIANIE

Na ćwiczeniach obowiązuje odzież i obuwie ochronne.

Podręczniki:

1.   Skrypt „Diagnostyka Laboratoryjna” pod red. Prof. Urszuli Demkow wydany przez WUM  Warszawa /2015/ – wybrane rozdziały zgodnie z programem

2.    Materiały dostarczane bezpośrednio na zajęciach

3.    Rozdziały w podręcznikach medycznych wydanych po 2010 roku