Zaliczenie Ratownictwo

Zapraszamy na ostateczny test poprawkowy 1 lutego 2017 o godz. 10.