• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Historia Zakładu

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej powstał w 2002 roku na bazie istniejącego zakładu w strukturach CMKP.

Istnieje od początku działalności Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM.