• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Konferencje, szkolenia, zjazdy

  • 28.01 - 15.02.2019

kurs LDM 8/1/2019

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych.

  • 4 - 6.04.2018

kurs LDM 4/14/2018

Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy.

  • 12 - 15.02.2018

kurs LDM2/13/2018

Badania laboratoryjne w stanach nagłych.

  • 29 - 31.01.2018

kurs LDM 1/13/2018

 Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych.

  • 25 - 28.09.2017

kurs LDM 3/14/2017

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych.

  • 18 - 20.04.2017

kurs LDM 4/13/2017

Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy.

  • 23.01 - 10.02.2017

kurs LDM 8/11/2017

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych.