Dorobek naukowy SKN 2021/22

Publikacje pełne

1. Małecka-Giełdowska M, Fołta M, Wiśniewska A, Czyżewska E, Ciepiela O. Cell population data and serum polyclonal immunoglobulin free light chains in the assessment of COVID-19 severity. Viruses 2021; 13(7):1381; https://doi.org/10.3390/v13071381

Doniesienia zjazdowe

1. Julia Stańczyk, Ilona Zembrzuska-Kaska, Karolina Nowak, Immune response in patients after contracting COVID-19 and vaccination. 8th Lublin International Medical Congress, 18-20.11.2021 Lublin

2. Katarzyna Pietrucha, Gabriela Górska, Malinowska J, Małecka-Giełdowska M. Hypomagnesemia is highly prevalent in transfused red blood cells. 17th Warsaw International Medical Congress, 6-8.05.2022 Warsaw, Poland; pp.23

3. Michalina Lulek, Agata Skwarek, Kozłowski P, Marcin Śmiarowski, Ciepiela O. Do COVID-19 predisposes to prolonged presence of anti-nuclear antibodies (ANA) in the blood of convalescents? 17th Warsaw International Medical Congress, 6-8.05.2022 Warsaw, Poland; pp.60

4. Karolina Zemlik, Wiktoria Przyborska, Marcin Śmiarowski, Ciepiela O. Assessment of endothelial damage marker ICAM-1 in COVID-19 convalesncents. 16th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. 6-7.05.2022 Białystok, Poland

5. Wiktoria Przyborska, Karolina Zemlik, Marcin Śmiarowski, Ciepiela O. An assessment of soluble E-selectin concentration in blood of COVID-19 survivors. 16th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. 6-7.05.2022 Białystok, Poland

6. Aleksandra Kumorek, Aleksandra Kijak, Małecka-Giełdowska M, Ciepiela O. Rh negativity seems to predispose to milder COVID-10 course. 16th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. 6-7.05.2022 Białystok, Poland

7. Marcin Śmiarowski. Markery uszkodzenia śródbłonka naczyniowego u ozdrowieńców po przechorowaniu COVID-19. VIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów "Wschodząca Diagnostyka", 14.05.2022, Białystok

8. Gabriela Górska. Massive transfusion increases serum magnesium concentration. International Medical Congress of Silesia, 25-27.05.2022, Katowice, p33

9. Maria Fołta. Correlation of TnI concetration and inflammatory markers in patients after liver transplantation. International Medical Congress of Silesia, 25-27.05.2022, Katowice, p141

10. Julia Stańczyk, Aleksadra Wiśniewska. Comparison of hematological parameters in patients before and during COVID-19 pandemic. International Medical Congress of Silesia, 25-27.05.2022, Katowice, p267

11. Marcin Śmiarowski. Markers of vascular endothelial damage in COVID-19 convalescents. International Medical Congress of Silesia, 25-27.05.2022, Katowice, p269

Mini-granty studenckie

1. Maria Fołta "Korelacja stężenia TnI i wykładników stanu zapalnego u pacjentów z poradni transplantacyjnej" (nauki medyczne)

2. Marcin Śmiarowski "Markery uszkodzenia śródbłonka naczyniowego u ozdrowieńców po przechorowaniu COVID-19" (nauki o zdrowiu)

Inne

1. Marcin Śmiarowski: I miejsce za wygłoszenie pracy podczas Studenckiej Sesji Diagnostyki Klinicznej podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów "Wschodząca Diagnostyka"