Dorobek naukowy SKN 2022/23

Prace pełnotekstowe

1. Malinowska J, Małecka-Giełdowska M, Bańkowska D, Borecka K, Ciepiela O. Hypermagnesemia and hyperphosphatemia are highly prevalent in COVID-19 patients and increase the risk of death. Int J Infect Dis. 2022; 122:543-549 DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijid.2022.06.057

2. Kozłowski P, Śmiarowski M, Przyborska W, Zemlik K, Małecka-Giełdowska M, Leszczyńska A, Garley M, Ciepiela O. Mild-to-Moderate COVID-19 Convalescents May Present Pro-Longed Endothelium Injury. J Clin Med 2022; 11(21):6461; https://doi.org/10.3390/jcm11216461

3. Małecka-Giełdowska M, Nowak K, Leszczyńska A, Ciepiela O. Porównanie oznaczania stężenia dimeru D z zastosowaniem różnych metod w automatycznych analizatorach koagulologicznych: ACL TOP 500 CTS, ACL TOP 700 CTS oraz VIDAS. Diagn Lab 2022; 58 (2): 1-13

4. Lulek M, Skwarek A, Paskudzka M, Ciepiela O. Historia badania ogólnego moczu. Diagn Lab. 2022; 58 (4): 163-169

Doniesienia zjazdowe

1. Ilona Zembrzuska-Kaska, Karolina Nowak, Julia Stańczyk, Marcin Śmiarowski. Profilaktyczne badania laboratoryjne wśród studentów - badanie ankietowe. VI Ogólnopolska Konferencja ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce", Kielce 14.06.2022

2. Karolina Nowak, Julia Stańczyk, Aleksandra Wiśniewska, M. Małecka-Giełdowska, J.Malinowska, O. Ciepiela, Rola witamin 25(OH)D2 i 1,25(OH)2D3 w niewydolności serca, zawale mięśnia sercowego i chorobach tarczycy. VI Ogólnopolska Konferencja ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce", Kielce 14.06.2022

3Aleksandra Wiśniewska, Maria Fołta. Korelacja stężenia kreatyniny i wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin (FLCs) u pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek oraz po przeszczepie wątroby. VI Ogólnopolska Konferencja ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce", Kielce 14.06.2022

4. Lulek M. NCAM-1/sCD56 concentration in serum of COVID-19 convalescents. Warsaw International Medical Congress 2023, 21-23.04.2023

5. Zembrzuska-Kaska I. Is there a relationship between IGF-1, GH, and parameters of lipid metabolism? Warsaw International Medical Congress 2023, 21-23.04.2023

6. Wiśniewska A. What is the frequency of electrolyte disturbances in hospitalized patients? Warsaw International Medical Congress 2023, 21-23.04.2023

7. Kumorek A. Is thrombocytopenia more common in patients hospitalized in the emergency room or intensive care unit? Warsaw International Medical Congress 2023, 21-23.04.2023

8. Pakudzka M, Kumorek A, Kijak A, Małecka-Giełdowska M, Ciepiela O. Does Rh negativity predispose to milder COVID-19 course? A preliminary study. Clin Chem Lab Med 2023; 61, Special Supp:S614

9. Longota N, Małecka-Giełdowska M, Ciepiela O. Limited usefulness of red blood cell parameters in the risk assessment of COVID-19 patients. Clin Chem Lab Med 2023; 61, Special Supp:S592

10. Lulek M, Skwarek A, Kozłowski P, Śmiarowski M, Ciepiela O. Markery odległych uszkodzeń układu nerwowego u ozdrowieńców COVID-19. IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów Wschodząca Diagnostyka, Białystok, 13.05.2023 r

11. Wiśniewska A, Małecka-Giełdowska M. Erytroleukemia czy zespół mielodysplastyczny? - jak badania laboratoryjne pomagają w różnicowaniu schorzeń hematoonkologicznych.  IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów Wschodząca Diagnostyka, Białystok, 13.05.2023 r

12. Poreda K, Lulek M, Skwarek A, Małecka-Giełdowska M. Zespół mielodysplastyczny niesklasyfikowany inaczej - czy metody automatyczne korelują z metodą mikroskopową oceny rozmazu krwi.  IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów Wschodząca Diagnostyka, Białystok, 13.05.2023 r

13. Stańczyk J, Małecka-Giełdowska M. From inflammation to multiorgan damage – a hemophagocytic lymphohistiocytosis case study. Juvenes Pro Medicina, Łódź, 2023 11-13.05.2023

14. Zembrzuska-Kaska I. Immune thrombocytopenic purpura linked with lymphoma therapy. RIMSA Congress, 26-28.05.2023 Rzeszów

15. Stańczyk J. Acute Graft-v-Host Disease following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patient with Acute Lymphoblastic Leukemia. RIMSA Congress, 26-28.05.2023 Rzeszów

Inne

1. Wyróżnienie dla Karoliny Nowak za prezentację "Rola witamin 25(OH)D2 i 1,25(OH)2D3 w niewydolności serca, zawale mięśnia sercowego i chorobach tarczycy." podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce", Kielce 14.06.2022

2. Michalina Lulek: II miejsce za wygłoszenie pracy podczas Studenckiej Sesji Diagnostyki Klinicznej podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów "Wschodząca Diagnostyka"

3. Wyróżnienie dla Ilony Zembrzuskiej-Kaska za prezentację "Immune thrombocytopenic purpura linked with lymphoma therapy" podczas RIMSA Congress, 26-28.05.2023 Rzeszów

Minigranty studenckie

1. Karolina Nowak "Porównanie stężenia rozpuszczalnego CD163 w surowicy ozdrowieńców COVID-19 i osób niechorujących, jako odległego markera aktywacji makrofagów płucnych"

2. Aleksandra Kijak "Lp-PLA2 jako marker uszkodzenia naczyń krwionośnych u ozdrowieńców COVID-19"

3. Aleksandra Wiśniewska "Ocena stężenia TGFbeta w surowicy ozdrowieńców COVID-19 jako wykładnika odległych powikłań zwłóknieniowych płuc"