Dorobek naukowy SKN 2022/23

Prace pełnotekstowe

Doniesienia zjazdowe

1. Ilona Zembrzuska-Kaska, Karolina Nowak, Julia Stańczyk, Marcin Śmiarowski. Profilaktyczne badania laboratoryjne wśród studentów - badanie ankietowe. VI Ogólnopolska Konferencja ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce", Kielce 14.06.2022

2. Karolina Nowak, Julia Stańczyk, Aleksandra Wiśniewska, M. Małecka-Giełdowska, J.Malinowska, O. Ciepiela, Rola witamin 25(OH)D2 i 1,25(OH)2D3 w niewydolności serca, zawale mięśnia sercowego i chorobach tarczycy. VI Ogólnopolska Konferencja ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce", Kielce 14.06.2022

3Aleksandra Wiśniewska, Maria Fołta. Korelacja stężenia kreatyniny i wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin (FLCs) u pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek oraz po przeszczepie wątroby. VI Ogólnopolska Konferencja ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce", Kielce 14.06.2022

Inne

1. Wyróżnienie dla Karoliny Nowak za prezentację "Rola witamin 25(OH)D2 i 1,25(OH)2D3 w niewydolności serca, zawale mięśnia sercowego i chorobach tarczycy." podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce", Kielce 14.06.2022