Dorobek naukowy SKN 2022/23

Prace pełnotekstowe

1. Malinowska J, Małecka-Giełdowska M, Bańkowska D, Borecka K, Ciepiela O. Hypermagnesemia and hyperphosphatemia are highly prevalent in COVID-19 patients and increase the risk of death. Int J Infect Dis. 2022; 122:543-549 DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijid.2022.06.057

2. Kozłowski P, Śmiarowski M, Przyborska W, Zemlik K, Małecka-Giełdowska M, Leszczyńska A, Garley M, Ciepiela O. Mild-to-Moderate COVID-19 Convalescents May Present Pro-Longed Endothelium Injury. J Clin Med 2022; 11(21):6461; https://doi.org/10.3390/jcm11216461

3. Małecka-Giełdowska M, Nowak K, Leszczyńska A, Ciepiela O. Porównanie oznaczania stężenia dimeru D z zastosowaniem różnych metod w automatycznych analizatorach koagulologicznych: ACL TOP 500 CTS, ACL TOP 700 CTS oraz VIDAS. Diagn Lab 2022; 58 (2): 1-13

Doniesienia zjazdowe

1. Ilona Zembrzuska-Kaska, Karolina Nowak, Julia Stańczyk, Marcin Śmiarowski. Profilaktyczne badania laboratoryjne wśród studentów - badanie ankietowe. VI Ogólnopolska Konferencja ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce", Kielce 14.06.2022

2. Karolina Nowak, Julia Stańczyk, Aleksandra Wiśniewska, M. Małecka-Giełdowska, J.Malinowska, O. Ciepiela, Rola witamin 25(OH)D2 i 1,25(OH)2D3 w niewydolności serca, zawale mięśnia sercowego i chorobach tarczycy. VI Ogólnopolska Konferencja ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce", Kielce 14.06.2022

3Aleksandra Wiśniewska, Maria Fołta. Korelacja stężenia kreatyniny i wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin (FLCs) u pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek oraz po przeszczepie wątroby. VI Ogólnopolska Konferencja ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce", Kielce 14.06.2022

Inne

1. Wyróżnienie dla Karoliny Nowak za prezentację "Rola witamin 25(OH)D2 i 1,25(OH)2D3 w niewydolności serca, zawale mięśnia sercowego i chorobach tarczycy." podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce", Kielce 14.06.2022

Minigranty studenckie

1. Karolina Nowak "Porównanie stężenia rozpuszczalnego CD163 w surowicy ozdrowieńców COVID-19 i osób niechorujących, jako odległego markera aktywacji makrofagów płucnych"

2. Aleksandra Kijak "Lp-PLA2 jako marker uszkodzenia naczyń krwionośnych u ozdrowieńców COVID-19"

3. Aleksandra Wiśniewska "Ocena stężenia TGFbeta w surowicy ozdrowieńców COVID-19 jako wykładnika odległych powikłań zwłóknieniowych płuc"